Volledig scherm
Korhoen. Archieffoto: Han Bouwmeester

Toekomst voor korhoender: elk jaar 25 dieren naar Sallandse Heuvelrug

NIJVERDAL - Het vrijwel uitgestorven korhoen blijft voorlopig behouden voor de Sallandse Heuvelrug, de enige plek in Nederland waar het dier nog voorkomt. De komende vijf jaar worden jaarlijks 25 korhoenders uit Zweden hier uitgezet. Deze ‘immigranten’ moeten voorkomen dat de zeldzame heidevogel voorgoed verdwijnt.

De gezamenlijke natuurorganisaties in Overijssel hebben met de provincie afgesproken dat er opnieuw Zweedse korhoenders worden gehaald. De Nederlandse en de Zweedse overheid hebben toestemming gegeven voor dit project. Overijssel besloot dinsdag tot medewerking door de benodigde Nederlandse vergunningen te verlenen en de kosten voor haar rekening te nemen.

Reddingsactie
De reddingsactie begint met onmiddellijke ingang. Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Landschap Overijssel hebben toestemming van de Zweedse autoriteiten om al deze maand korhoenders te vangen en naar de Sallandse Heuvelrug te transporteren. In 2012 en 2013 werden al in totaal dertig Zweedse korhoenders gevangen en hier uitgezet. Daar zijn op dit moment naar schatting nog tien dieren van over. Het lukt de laatste jaren niet om kuikens succesvol groot te brengen.

Uitsterven
,,Zonder nieuwe dieren uit te zetten zal het korhoen op de Sallandse Heuvelrug zeker uitsterven. We willen nu vijf jaar uitzetten om een moeilijke periode te overbruggen, waarbij we deze tijd gebruiken om de heidegebieden weer geschikt te maken voor korhoenders en bovendien om het leefgebied uit te breiden. We hebben hoge verwachtingen”, zegt Ine Nijveld van Staatsbeheer. Het optimisme is gebaseerd op de verwachte terugdringing van de neerslag van stikstof op de heidevelden. Daardoor kan het Nationaal Park Sallandse Heuvelrug als leefgebied weer geschikt worden gemaakt voor de korhoenders.

Leefgebied
Verder wordt er de komende jaren gewerkt om omliggende natuurgebieden zoals de Lemelerberg, het Wierdense Veld en de Borkeld (Markelo) met de Sallandse Heuvelrug te verbinden. Daardoor ontstaat een veel groter leefgebied voor korhoenders en andere zeldzame soorten, zoals nachtzwaluw, roodborsttapuit en kamsalamander.

Hongerdood
Uit onderzoek blijkt dat er door een zeer hoog stikstofgehalte nauwelijks nog insecten en larven in de heidevelden van de Sallandse Heuvelrug aanwezig zijn. Dit eiwitrijke voedsel is van levensbelang voor de eerste weken van de kuikens. Die sterven nu op de Sallandse Heuvelrug de hongerdood. Dode kuikens die werden onderzocht bleken zonder uitzondering een lege maag te hebben. Zo bleek een onderzocht kuiken niet meer te hebben gegeten dan één miertje. Omdat er geen kuikens meer volwassen worden, verdwijnt het korhoen langzaam maar zeker, door sterfte van de oude vogels en door roofdieren.

In de auto naar Nederland
In totaal reizen vijftien medewerkers van Staatsbosbeheer en van natuuronderzoeksbureau Alterra uit Wageningen in groepen naar Zweden om de korhoenders te vangen en per auto naar Nederland te vervoeren. De kosten voor vervoer en arbeidsuren zal de provincie voor haar rekening nemen.

Reggestreek