Volledig scherm
Welke maatregelen zijn nodig om de brandwerendheid van het beton in de Salland-Twente Tunnel in Nijverdal te vergroten? Hitteproeven in de tunnel moeten een antwoord op die vraag geven.

Tunnel in Nijverdal moet hitte wel aankunnen

NIJVERDAL - In opdracht van Rijkswaterstaat worden nog deze maand hitteproeven gedaan in de Salland-Twente Tunnel in Nijverdal.  Dat gebeurt om te bepalen welke maatregelen noodzakelijk zijn om de brandwerendheid van het beton in de tunnel te laten voldoen aan de aangescherpte eisen. Deze hitteproeven worden uitgevoerd  tijdens de afsluiting van de N35 tussen Nijverdal en Mariënheem. Er wordt groot onderhoud aan deze rijksweg verricht.

Het beton in de constructie van de Salland-Twente Tunnel en drie andere na 2008 opgeleverde tunnels voldoet niet aan alle normen voor brandveiligheid. Bij een ‘extreem grote brand’, een brand die zich in Nederland nog nooit heeft voorgedaan, kan het beton in de tunnel de vlammen en hoge temperaturen waarschijnlijk minder lang weerstaan dan volgens de nieuwe normen noodzakelijk wordt geacht.

Veilig

Dat laatste wil volgens Rijkswaterstaat echter niet zeggen dat deze tunnels op dit moment niet veilig zijn voor de weggebruikers. Deze conclusie trok de wegbeheerder na uitvoerige analyses, advies van onafhankelijke experts en gesprekken met de hulpdiensten. Rijkswaterstaat benadrukt dat de tunnels in ons land moeten voldoen aan strenge brandveiligheidseisen. Dat heeft niet alleen  te maken met de veiligheid van de automobilisten en andere verkeersdeelnemers, maar ook met het  economisch belang van tunnels. Na een grote brand moet een tunnel binnen afzienbare tijd kunnen worden hersteld om de bereikbaarheid  van die regio te garanderen.

De hitteproeven in de Nijverdalse tunnel moeten met name duidelijk maken welke brandwerende voorzieningen hier moeten worden aangebracht om aan de normen te voldoen. De uitkomsten moeten onder meer duidelijk maken hoe dik de hittewerende platen op het beton van de tunnelwanden moeten worden.     

Reggestreek