Volledig scherm
Twee Nijverdalse bridgeclubs willen fuseren en gaan dan verder onder een door de leden te bepalen nieuwe naam.

Twee Nijverdalse bridgeclubs gaan fuseren

NIJVERDAL - Bridgeclub Reggedal en bridge-sociëteit Sans Fumer zijn bekende begrippen in het Hellendoornse bridgewereldje, maar beide namen gaan op termijn verdwijnen. De verenigingen willen namelijk fuseren en gaan dan verder onder een nog te bepalen nieuwe naam.

De leden van beide bridgeclubs hebben enige tijd geleden al ingestemd met de beoogde fusie, die eigenlijk nog voor het einde van dit jaar een feit moet zijn. Het samengaan is ingegeven door teruglopende ledenaantallen en het feit dat het steeds moeilijker werd voldoende bestuursleden te vinden. Het principebesluit wordt momenteel nader uitgewerkt door beide besturen, die hierbij worden ondersteund door enkele commissies.

Een nieuwe club oprichten kan pas nadat beide oude clubs zijn opgeheven. Daarvoor is niet gekozen, omdat die aanpak volgens de beoogde fusiepartners ‘in juridisch en financieel opzicht minder aantrekkelijk is en meer tijd vraagt’.  Het is nu de bedoeling dat één van beide clubs wordt opgeheven en de andere nog even blijft bestaan om te dienen als opstap naar een nieuwe vereniging. De leden van op te heffen club worden dan tijdelijk lid van de overgebleven vereniging.

Voor de opheffing mogen de leden van beide clubs zich nog wel uitspreken over de statuten en reglementen van de nieuwe club. „Uiteindelijk ontstaat op basis van die nieuwe statuten een nieuwe club met een nieuwe naam”, benadrukken de fusiepartners. Het is de bedoeling dat de nieuwe naam door de leden wordt gekozen. „Het staat wel vast dat de namen Reggedal en Sans Fumer definitief verdwijnen”, schrijven ze.     

Reggestreek