Volledig scherm
© Emiel Muijderman

Voedselbank Hellendoorn ‘zoekt’ meer klanten

NIJVERDAL - Het gaat steeds beter met de economie in ons land, maar lang niet iedereen profiteert van die voorspoed. De verwachting dat hierdoor steeds minder inwoners een beroep moeten doen op de voedselbank komt in elk geval niet uit voor de gemeente Hellendoorn. 

Voorzitter Piet Hofman van de Stichting Voedselbank Hellendoorn geeft aan dat gemiddeld zo’n zestig huishoudens zijn aangewezen op hulp van de voedselbank en dat dit aantal ongeveer gelijk is aan vorig jaar. Volgens Hofman is de verborgen armoede in de gemeente Hellendoorn zelfs nog aanzienlijk groter. Hofman: „Ruim 650 minimagezinnen krijgen een  kerstpakket van de Raad van Kerken, maar nog geen 10 procent van dat aantal klopt aan bij de voedselbank. In de kaartenbak van de gemeente staan vele honderden langdurig werklozen, die niet aan een baan komen en daardoor nauwelijks in staat zijn een zelfstandig huishouden te runnen.”

Nood

Hofman vervolgt: „De voedselbank zou hen kunnen helpen om de ergste nood te lenigen, maar velen schamen zich teveel om bij ons aan te kloppen. De voedselbank heeft helaas een slecht imago. Daar ga je toch niet naartoe?  De drempel blijkt vaak nog te hoog, waardoor mensen verstoken blijven van hulp waarop ze gewoon recht hebben. Daar moeten we met z’n allen aan werken, want we hebben tegenwoordig voedsel genoeg.”

De voorzitter benadrukt dat dit geen louter Hellendoorns probleem is, maar dat voedselbanken overal in het land met hetzelfde euvel kampen. Hofman: „Voedselbank Nederland, de landelijke vereniging waarbij 170 plaatselijke voedselbanken zijn aangesloten, gaat daarom een werkgroep formeren die gaat onderzoeken op welke manier wij meer minima kunnen bereiken. Je zou kunnen zeggen dat voedselbanken op zoek zijn naar meer cliënten. Het gaat ons daarbij niet alleen om het verlenen van noodzakelijk hulp, maar ook om voedselverspilling tegen te gaan.”

Volgens Hofman heeft de Voedselbank Hellendoorn haar zaakjes goed voor elkaar. De kelderruimte  van kerkelijk centrum Het Spectrum (Hendrik Wormserstraat), die wordt gehuurd van de Protestantse Gemeente Nijverdal, staat regelmatig bomvol met allerlei voedselwaren, die ook deels naar andere voedselbanken in de regio gaan.   

Reggestreek