Volledig scherm
Gemengd bouw- en sloopafval wordt gebruikt voor het verharden van een deel van de Ruyterweg in Nijverdal. Omwonenden waren nogal verbaasd over wat ze in het puin aantroffen, maar volgens de gemeente Hellendoorn gaat alles volgens de regels. © Wouter Borre

Vragen over verharding van deel Ruyterweg in Nijverdal

NIJVERDAL - Een onverhard gedeelte van de Ruyterweg in Nijverdal wordt momenteel aangepakt. Sommige aanwonenden schrokken behoorlijk toen ze zagen dat de gebruikte puinverharding resten van plastic, pvc en zelfs koperdraad bevatte.   

Het verharden van deze weg gebeurt in opdracht van de gemeente Hellendoorn en heeft alles te maken met de maatregelen, die de verkeersveiligheid en doorstroming van het verkeer op de N35 tussen Nijverdal en Haarle moeten bevorderen. In dat kader wordt de kruising met de Klinkenbeltweg afgesloten. Het verkeer moet vanaf dit kruispunt nu de noordelijke parallelweg gebruiken en doorrijden tot de verkeerslichten bij de Tunnelweg in Haarle en pas daar de N35 oprijden. 

Niet omrijden

Dat zou voor enkele aanwonenden betekenen dat ze kilometers moeten omrijden om het centrum van Nijverdal te bereiken. Om dat te voorkomen worden ettelijke honderden meters van de Ruyterweg verhard. Volgens een gemeentelijke zegsman gaat het om een semi-verharding, dus niet om asfalt of klinkers. „De weg wordt verhard met een laag gecertificeerd puin van een puinbreker, dat bestaat uit voormalig bouw- en sloopafval. Volgens de wettelijke regels mag dat puin een minieme  fractie glas, asbest en andere bouwmaterialen bevatten. Bovenop  die puinlaag komt nog een ongeveer 10 centimeter dikke toplaag. Deze weg is straks alleen toegankelijk voor de aanwonenden, het mag geen sluiproute worden”, aldus de woordvoerder.

Milieudelict?

Naar aanleiding van de bezorgde geluiden van enkele omwonenden stuurde de fractie van Lokaal Hellendoorn een brief aan het college. Hierin wordt onder meer gevraagd of bij het verharden vervuilde grond is gebruikt en wordt gesteld dat  het gebruik van vervuilde grond in een waterwingebied  en natuurgebied dat behoort tot de ecologische hoofdstructuur een milieudelict is. Is dat geen reden om de werkzaamheden stil te leggen? vragen de lokalo's zich in de brief af. Volgens de zegsman zijn echter geen regels overtreden. „Een telefoontje naar de gemeente was in dit geval voldoende geweest...” 

Reggestreek