Volledig scherm
Eigenaar Alwie Bulters van Sauna Nijverdal wil de bedrijfsgebouwen laten slopen om op het terrein plaats te maken voor twee vrijstaande woningen. © Regien Klein Hegeman

Woningbouw op plek van Sauna Nijverdal

NIJVERDAL - Sauna Nijverdal aan De Joncheerelaan 152 wordt op termijn opgeheven. Voor de felle brand van medio oktober stond de sauna al enige tijd te koop en was nog maar enkele dagen per week geopend voor de saunaliefhebbers. 

Makelaardij Rensen uit Nijverdal heeft namens eigenaar Alwie Buiters een verzoek bij de gemeente Hellendoorn ingediend om het terrein te mogen herontwikkelen. Daarbij wordt uitgegaan van de sloop van alle saunagebouwen en de opheffing van de parkeerplaats op het voorterrein. Hiervoor moeten dan twee vrijstaande woningen in de plaats komen. De bestaande bedrijfswoning valt buiten dit plan.

Schetsplan

In het ingediende schetsplan wordt uitgegaan van één woning aan de De Joncheerelaan en één woning aan de Meester Ponsteenlaan, die zowel qua type als kavelgrootte aansluiten bij de bestaande bebouwing. Verder komt hier een ‘bosplantsoen’, dat aansluit bij het bestaande groen op de aangrenzende percelen. Het Hellendoornse college is in principe bereid medewerking te verlenen aan dit bouwplan, waarvoor het bestemmingsplan moet worden aangepast. Het college vindt het belangrijk dat deze huizen duurzaam en levensloopbestendig worden gebouwd en de eiken aan de kant van de Meester Ponsteenlaan blijven staan.  

Reggestreek