Volledig scherm
Nieuwe zorgcomplexen, zoals hier in de Dahliastraat in Nijverdal, verrijzen nog maar mondjesmaat. © IAA Architecten

Woonbehoeftes zorginstellingen Hellendoorn onder loep

NIJVERDAL - Welke huisvestingswensen leven bij de zorginstellingen, die nu actief zijn in de gemeente Hellendoorn? Een nieuw onderzoek moet dat duidelijk maken.

Sommige zorgcomplexen zijn na twintig jaar verouderd. Soms is sprake van een nijpend ruimtegebrek om de juiste zorg aan gehandicapten te kunnen verlenen met wachtlijsten als gevolg. Om kosten te besparen willen sommige zorginstellingen nu nog verspreid liggende woonvormen liever op één plek concentreren.

Judith Besten, manager wonen van de Woningstichting Hellendoorn, vertelt dat de corporatie regelmatig dit soort geluiden opvangt van zorgpartijen, die vaak al jaren actief zijn in de gemeente Hellendoorn. Voor de woningstichting en de gemeente Hellendoorn vormen deze meldingen voldoende aanleiding voor een onderzoek onder alle Hellendoornse zorginstellingen naar bestaande huisvestingsproblemen en toekomstwensen op dat gebied.

Reggestreek