Volledig scherm
© Marieke Bakker DTCT

Begroting Borne sluit in 2022

BORNE - Borne ontkomt niet aan ingrijpende maatregelen om de begroting sluitend te krijgen. De financiële positie van de gemeente Borne is zorgelijk. 

De belangrijkste oorzaak is het tekort binnen het sociaal domein. Borne ontkomt niet aan ingrijpende maatregelen om de begroting sluitend te krijgen. Het college van B en w biedt de gemeenteraad een begroting aan die vanaf 2222 sluitend is.

Er is een meerjarig begrotingstekort van 2,5 miljoen  euro. Daarnaast wilde het college 1,5 miljoen euro meerjarig vinden om ambities uit het raads- en coalitieakkoord waar te maken. In totaal doet het college voor een bedrag van 3,2 miljoen euro aan ombuigingsvoorstellen. Een verhoging van de onroerende zaakbelasting van twintig procent met ingang van 1 januari  2020 is het voorstel. Dat levert al 1,1 miljoen euro op.

Het college stelt onder meer een bezuiniging voor binnen het thema sport (beleid en accommodaties) van drie ton en een bezuiniging op de activiteiten in het Kulturhus en overige activiteiten op gebied van cultuur en vrije tijd van nog eens drie ton. Bezuinigingen binnen het sociaal domein leiden tot een jaarlijkse besparing van twee miljoen.

Verder een bezuiniging van 150.000 euro op Twente Milieu en het college wil de bijdrage van 9000 euro aan de Netwerkstad Twente (€ 9000 euro) stopzetten. Binnen de eigen organisatie wordt een ton bezuinigd op bedrijfsvoering en secundaire arbeidsvoorwaarden.

Het college wil de leges voor de begraafplaats ‘kostendekkend’ maken.

Blijven investeren in de samenleving

De begroting wordt besproken in het Politiek Beraad 29 oktober en behandeld in de raadsvergadering dinsdag 5 november. Deze vergaderingen zijn live te volgen via gemeenteraad.borne.nl

In samenwerking met indebuurt Hengelo

Hengelo e.o.