Omgeving Beckum.
Volledig scherm
Omgeving Beckum. © Christian van der Meij

Burgers uit Hengelo, Beckum en Oele praten mee over hun eigen woonomgeving

HENGELO - Burgers in Woolde, Oele, Beckum, Twekkelo, Driene en Hengelo Noord praten op 3 juli mee over de toekomst van hun woongebied. Die dag wil de gemeente in het ROC van Twente een gebiedsconferentie houden aan de hand van workshops met thema's als landbouw, recreatie en wonen.

Dit alles moet leiden tot een omgevingsvisie voor het buitengebied. Deze visie vervangt, zoals het rijk wil, per 2021 alle bestaande bestemmingsplannen. De gemeenteraad stelt in juni het kader vast waarbinnen kan worden gesproken. In september wordt opnieuw een conferentie gehouden. Dan wordt een 'voorkeurscenario' per gebied vastgesteld.

Nieuwe manier

De Omgevingswet vraagt een nieuwe manier van denken van gemeenten. Voorheen schreef de gemeente een plan en dat werd ter inzage gelegd, waarna burgers konden reageren. Dat gaat veranderen. De gemeente heeft in maart al gesproken met inwoners, agrariërs, ondernemers, organisaties en buurgemeenten. Zo'n tweehonderd vraagstukken kwamen ter tafel. In de visie staan straks de wettelijke instrumenten en regels in het ruimtelijke ordeningsbeleid en ook wordt daarin de samenwerking tussen partijen geregeld.

"Dit is een mooi voorbeeld van de open bestuursstijl die we als college willen nastreven", aldus wethouder Gerard Gerrits. "In plaats van achteraf zienswijzen van mensen te behandelen op besluiten die wij nemen, gaan we nu in eerste instantie met hen in gesprek voordat wij tot besluiten overgaan. Ik roep mensen dan ook uitdrukkelijk op naar de bijeenkomst in juli te komen."

Op termijn wordt ook een omgevingsvisie vastgesteld voor het centrum al dan niet in combinatie met Hart van Zuid en de rest van het stedelijk gebied. Uiteindelijk moeten alle visies samen leiden tot één gezamenlijke visie voor heel Hengelo. "Als overheid dienen wij natuurlijk het algemeen belang, maar bij de conferenties kunnen mensen duidelijk aangeven waar hun prioriteiten liggen."

In samenwerking met indebuurt Hengelo

Hengelo e.o.