Volledig scherm
SP-wethouder Mariska ten Heuw sluit belastingverhoging niet nuit. „Wat het college betreft, rust daar geen taboe op.” © Lars Smook

Hengelo moet tering naar de nering zetten

HENGELO - Het wordt voor het Hengelose gemeentebestuur nog een hele kluif om de begroting voor de komende jaren sluitend te krijgen. Zonder extra maatregelen, is er geen ruimte voor nieuw beleid.

Als niet snel wordt bijgestuurd, zou de gemeente Hengelo volgend jaar afkoersen op een tekort van 2,6 miljoen euro. Dat is nog exclusief de voorstellen voor nieuw beleid. Als die allemaal gehonoreerd zouden worden, zou het tekort zelfs oplopen tot een slordige 5,2 miljoen. Daarmee lijken nieuwe bezuinigingen onontkoombaar.

Forse min

Een en ander blijkt uit de concept-Kadernota 2020-2023, waarin het college van B en W de koers voor de komende jaren uitzet. Het financiële plaatje laat een forse min zien, oplopend tot 3,7 miljoen in 2022. Belangrijkste oorzaak daarvan is het oplopende tekort op de jeugdzorg: ruim 3 miljoen.

Winstwaarschuwing

Het gaat nog om voorlopige cijfers. Het wachten is op de zogenaamde meicirculaire uit Den Haag, over de hoogte van de uitkering uit het gemeentefonds. Die komt pas begin juni. De voortekenen zijn niet gunstig, vertelt wethouder Mariska ten Heuw (financiën). „We hebben net een ‘winstwaarschuwing’ gekregen. Het lijkt dat de gemeenten minder geld zullen krijgen.” Dat zou dus betekenen dat het tekort nog groter wordt.

8 ton

In de concept-Kadernota is bovendien nog geen rekening gehouden met eventueel nieuw beleid. Burgers, organisaties en verenigingen hebben in totaal 35 voorstellen ingediend. Vervulling van al die wensen zou circa 8 ton kosten. Daarbij komen nog de voorstellen uit de ambtelijke organisatie, samen goed voor 1,4 miljoen. Bij elkaar opgeteld betekent dat 2,6 miljoen euro aan nieuw beleid, waarvoor nog geen dekking is. De gemeenteraad zal dus keuzes moeten maken.

Belastingverhoging

Wethouder Ten Heuw: „We moeten toe naar een sluitende begroting. Daar is op dit moment nog geen zicht op. Dat zal de provincie niet accepteren. Maar de raad en het college ook niet.” Er zijn verschillende oplossingen mogelijk, of een mix daarvan: bezuinigen, een greep doen in de algemene reserve of belastingverhoging. „Ja hoor, ook belastingverhoging. Wat het college betreft, rust daar geen taboe op.”

Positief

Bij alle financiële malheur heeft de wethouder ook nog goed nieuws te melden. Het jaar 2018 wordt afgesloten met een positief saldo van naar schatting 4,6 miljoen. „Maar daar kun je niet zo heel veel mee”, waarschuwt Ten Heuw de raad alvast. „Want dat is incidenteel geld, het tekort is structureel.”

In samenwerking met indebuurt Hengelo

Hengelo e.o.