Volledig scherm
HeArtGallery houdt op te bestaan. Dat heeft het bestuur van de stichting besloten nu de gemeenteraad het verzoek om structurele subsidie heeft afgewezen. Het bestuur noemt het ‘een gemiste kans’. BEELD: 1Twente Hengelo © videostill

Ineens lijkt er in Hengelo weer toekomst voor HeArtGallery en ArtHok

HENGELO - HeArtGallery en ArtHok mogen weer hopen. De politiek wil de podia voor professionele kunst in stand houden. Een verrassende ommezwaai woensdagavond tijdens de politieke markt in Hengelo.

Vrijwel alle fracties in de gemeenteraad zijn bereid geld beschikbaar te stellen voor de professionele beeldende kunst. Ze hopen daarmee bestaande voorzieningen als HeArtGallery en ArtHok nog minimaal een jaar in de benen te houden.

Dat zou moeten gebeuren met geld uit het aanjaagbudget dat hiervoor bestemd is (dit jaar nog 40.000 over, in 2020 50 mille), maar een meerderheid in de raad zou ook het binnenstadsbudget hiervoor willen aanspreken. Het argument daarbij is: „Kunst is reuring en daar profiteert de binnenstad van.”

Dat bleek woensdagavond tijdens een politieke markt. Wethouder Bas van Wakeren had namens het college van B en W voorgesteld een tijdelijke tentoonstelling in te richten, nu HeArtGallery en ArtHok hun deuren uit protest tegen het niet beschikbaar zijn van budget, hebben gesloten. Maar de raadsfracties voelen er helemaal niets voor om de bestaande culturele infrastructuur in te ruilen voor een onzeker iets tijdelijks.

Blik vooruit

Fractievoorzitter Hanneke Steen van het CDA: „We hoeven niks op te starten, want het is er al. NIet meer achteruitkijken, de blik vooruit nu.” Haar PvdA-collega Marie-José Luttikholt: „Laten we komend jaar gebruiken om te komen tot een toekomstbestendige beeldende kunst voor Hengelo.”

Han Daals van BurgerBelangen: „De infrastructuur voor de beeldende kunst staat op instorten. Ga nog een jaar door met de podia die er zijn.” Hij wilde alvast eenmalig 100.000 euro beschikbaar stellen. „Anders is het straks echt dood en kunnen we die infrastructuur ten grave dragen.” 

Wiert Wiertsema van ProHengelo: „Cultuur is de ruggengraat van ons bestaan.” En Jos Rikkerink van de VVD: „Laten we alles op alles zetten om de beeldende kunst voor de binnenstad te behouden.” SP’er Gerard Vennegoor meende echter ‘dat er een nieuwe invulling moet worden gegeven aan de beeldende kunst’ en daarbij dacht hij aan een zaal in Oyfo.

Gesteggel

Formeel moet de gemeenteraad er nog een klap op geven. Het is onduidelijk of Jan Noltes van HeArtGallery en Pier van Dijk van ArtHok bereid zijn hun podia voort te zetten. Zij waren vrij stellig over de sluiting. Dat gebeurde na lang gesteggel over de financiering.

Hoeveel geld er dan straks precies beschikbaar komt is nog onduidelijk.  Hier en daar wordt ervoor gepleit om de beeldende kunst de status te geven van culturele kernvoorziening, een status die ook onder meer de schouwburg en Metropool hebben en die garant staat voor veel subsidie.

Tijdens de komende raadsvergadering wordt vrijwel zeker een motie ingediend om de podia die geen sluitende exploitatie meer hebben financieel in de benen te houden. Voor de gemeente zou een en ander betekenen dat in het rumoer met de kunstwereld nu even een adempauze komt.

Tijdens het ‘overbruggingsjaar’ zou moeten worden bezien op welke manier deze vorm van kunst het best een plek kan krijgen in de stad en welke financiering daarbij passend is. In de loop van 2020 wordt de nu voorliggende Evaluatie Cultuurnota, waar vanuit de raad veel kritiek op is, omgezet in een visie voor de toekomst.

In samenwerking met indebuurt Hengelo

Hengelo e.o.