Nieuwe wijk Seahorse Hengelo
Volledig scherm
Nieuwe wijk Seahorse Hengelo © VanWonen

Raad van State maakt weg vrij voor woningbouw Seahorseterrein in Hengelo

DEN HAAG/HENGELO – Met een definitieve uitspraak heeft de Raad van State vandaag (woensdagochtend) de weg vrijgemaakt voor de bouw van 110 woningen op het Seahorseterrein.

Het gaat om een zogenoemde bodemuitspraak waartegen geen beroep meer mogelijk is. Afgelopen april wees de Raad de bezwaren ook al af, maar dat was een tijdelijke spoeduitspraak. In ieder geval kan de ontwikkelaar nu aan de slag. Grootste pijnpunt voor de bezwaarmakers, die bijna allemaal aan de Woolderesweg wonen, is de ontsluiting van de nieuwe wijk op die Woolderesweg. Volgens de bewoners is die weg niet geschikt om zoveel extra verkeer te verwerken, temeer daar er veel schoolgaande jeugd door de straat fietst. De Raad van State is het daar niet mee eens. Die vindt de Woolderesweg best wel geschikt voor een ontsluiting van de nieuwe woonwijk. Het bestuursrechtscollege wijst daarbij op de verkeersonderzoeken die zijn gedaan. Daaruit blijkt dat de Woolderesweg al een belangrijke ontsluitingsweg is voor de wijk Woolder Es, maar dat het extra verkeer niet tot onaanvaardbare en verkeersgevaarlijke situaties zal leiden.

Niet verstopt

Ook de kruising Woolderesweg/Geerdinksweg raakt niet verstopt. De Raad ziet met de komst van de ontsluitingsweg geen extra verkeersgevaarlijke situaties voor fietsers ontstaan. Wel blijkt dat de huidige inrichting van de Woolderesweg tot verkeersonveilige gevoelens bij fietsers kan leiden, omdat auto’s daar soms veel harder rijden dat de toegestane 30 km/u. Overigens heeft de gemeente eerder aangekondigd mogelijk twee vrijliggende fietspaden in de Woolderesweg aan te leggen om de veiligheid voor fietsers te vergroten. 

Directe ontsluiting

In het door de bewoners voorgestelde alternatief voor een directe ontsluiting van de nieuwbouwbuurt op de Geerdinksweg ziet de Raad ook niet zoveel. Immers, dat is een drukke gebiedsontsluitingsweg, terwijl de Woolderesweg een minder drukke erftoegangsweg is. En het Hengelose verkeersbeleid heeft een grote voorkeur voor ontsluitingen van woongebieden op erftoegangswegen en niet op gebiedsontsluitingswegen. Ook alle andere bezwaren, waaronder die tegen de verkeersherrie en koplampenoverlast, wijst de Raad van de hand.

In samenwerking met indebuurt Hengelo

Hengelo e.o.