Volledig scherm
Er is onvoldoende gereserveerd voor vervangingen in het Rabotheater. © frans nikkels

Rabotheater in Hengelo rekende zich te rijk

HENGELO - Het Rabotheater had vanaf het begin te weinig aandacht voor de exploitatie van het gebouw. Maar ook de gemeente was niet kritisch genoeg ten opzichte van het theater en heeft de signalen vanaf 2010 dat er onvoldoende gereserveerd kon worden niet opgepakt. Dat stelt het college van B en W. 

Waartoe dat heeft geleid is intussen duidelijk. Het theater heeft eenmalige een investering van ruim een miljoen nodig voor groot onderhoud en vervangingen en nog eens bijna vijf ton jaarlijks voor de exploitatie. Inmiddels heeft de gemeente met het oog op de veiligheid al drie ton beschikbaar gesteld voor een nieuwe trekkenwand. Stichting Vrienden van de Schouwburg heeft onlangs een bedrag van 277.500 euro geschonken.

Feitenrelaas

Afgelopen maanden is door de gemeente een feitenrelaas gemaakt waarin de vraag centraal stond hoe de rode cijfers bij het Rabotheater konden ontstaan. "Het Rabotheater is in het verleden op afstand gezet. Daarbij werd het theater volledig verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering, de programmering, de meerjarige strategie en meerjarige begrotingen. En daarin zijn fouten gemaakt."

Onvoldoende

Zo hielden directie en Raad van Toezicht te lang vast aan het oorspronkelijke Meerjarenonderhoudsplan uit 1998. "De kosten voor onderhoud van het gebouw werden onvoldoende meegenomen in de jaar plannen", stelt het college vast. "Mede daardoor is er nu een forse achterstand in reserveringen ontstaan." 

Verantwoordelijkheid

"Verder trekt het college ook de conclusie dat weliswaar de verantwoordelijkheid voor begrotingen van het theater bij de directie en de Raad van Toezicht ligt, maar dat de gemeente op basis van het verloop van stortingen en opnames uit het fonds voor vervangingsinvesteringen had kunnen zien dat op den duur onvoldoende ruimte was voor deze investeringen."

Bankier

Dat fonds was in beheer van het Rabotheater zelf. Volgens wethouder Claudio Bruggink in een nadere toelichting  'was de gemeente slechts bankier van dat fonds.' Op verzoek van het Rabotheater zelf werd geld uit het fonds gehaald om tekorten op de nieuwbouw te dekken.

Proces

Raoul Boer, sinds 2001 directeur van het Rabotheater dat in 1999 werd gebouwd, zegt in een reactie: "Toen ik kwam was het proces van opnames uit het fonds gaande. Wat ons kan worden verweten is dat wij destijds het Meerjarenonderhoudsplan hadden moeten actualiseren. Dan waren de problemen eerder bekend geworden, maar die problemen waren dan niet groter of kleiner geweest dan nu bekend is geworden."

Gemeenteraad

Het college wil nu nog niet verder praten over extra geld voor de schouwburg. De gemeenteraad moet daarover een besluit nemen bij de behandeling van de Kadernota 2018-2021 waarin financiële perspectieven zijn opgenomen. 

In samenwerking met indebuurt Hengelo

Hengelo e.o.