Volledig scherm
© Carlo ter Ellen

140 meter hoge windmolen bij Goor

GOOR - Een windmolen van maximaal 140 meter hoog met wieken van 61 meter lang die zo’n 2.500 huishoudens van stroom kan voorzien. Deze windturbine willen Energie Coöperatie Hof van Twente (ECHT) en energiebedrijf Raedthuys Pure Energie op het bedrijventerrein Zenkeldamshoek bij Goor plaatsen. De haalbaarheid van dit duurzame initiatief wordt momenteel onderzocht. Voorzitter André Oosting van ECHT en directeur windenergie Arthur Vermeulen van Raedthuys Pure Energie hebben dit bekendgemaakt.

Aandelen
Burgers en bedrijven kunnen via de Energie Coöperatie Hof van Twente financieel deelnemen in de windmolen door aandelen te kopen. Het rendement op hun investering ligt naar verwachting tussen de 4 en 5 procent, blijkt uit de opbrengst van windmolens elders in Nederland zoals bij Deventer. De opgewekte stroom wordt onder de naam ‘Pure Energie’ aan particulieren en ondernemers geleverd.

De windmolen moet komen te staan op een stuk grond met bosschage van Bruins & Kwast Biomass Management aan de Mossendamsdwarsweg, pal naast de provinciale weg N347 tussen Goor en Rijssen. Als alles meezit, kan de turbine in 2018 worden gebouwd en operationeel worden.Ni Niet

Niet geruisloos
Oosting en Vermeulen zeggen dat ‘we op dit moment aan het begin van het traject staan’. „Door middel van het uitvoeren van diverse onderzoeken naar onder meer geluid, slagschaduw, externe veiligheid en de invloed op de natuur bekijken we of het realiseren van een windmolen op deze locatie mogelijk is. Voor wat betreft hinder voor omwonenden zullen we voldoen aan de normen. Dat betekent niet dat je de turbine nooit zult horen. Dat zal af en toe wel het geval zijn, net zoals je het verkeer kunt horen dat over de N347 rijdt”, aldus Oosting en Vermeulen.

De drie dichtstbijzijnde (boeren)woningen liggen op een afstand van 400 meter. Deze bewoners en ook andere omwonenden zijn inmiddels over het plan geïnformeerd.

Televisiemast
De windmolen krijgt een hoogte van minimaal 98 meter en ten hoogste 140 meter en een diameter van maximaal 122 meter voor de wieken. Ter vergelijking: de telvisiemast bij Markelo meet, inclusief mast, 148 meter.

Miljoenenproject
Met de molen is een investering van ongeveer 4 miljoen euro gemoeid. Het is de bedoeling dat Energie Coöperatie Hof van Twente daarvan een kwart, 1 miljoen euro, voor haar rekening neemt. ECHT-voorzitter Oosting verwacht dat een vierde deel van die benodigde 1 miljoen euro op tafel komt door de uitgifte van aandelen. Het overige deel wordt geleend. Raedthuys Pure Energie zorgt voor de rest van de financiering. Voor de exploitatie van de turbine wordt een rijkssubsidie aangevraagd.

Medewerking
Energie Coöperatie Hof van Twente en Raedthuys Pure Energie hebben het college van B en W gevraagd mee te werken aan het duurzame energieproject. Bij de gemeente worden aanvragen ingediend voor de benodigde (omgevings)vergunning. Wethouder Wim Meulenkamp staat positief tegenover het plan. Het initiatief voor de windmolen op Zenkeldamshoek past binnen het beleid van de gemeente. De gemeenteraad heeft in oktober de beleidsnota ‘Grootschalige Duurzame Energiebronnen’ vastgesteld. Deze nota maakt het mogelijk om, onder bepaalde voorwaarden, windmolens te plaatsen.

Hof van Twente wil in 2035 energieneutraal zijn. Dit betekent dat de gemeente over 19 jaar in haar eigen energiebehoefte voorziet door duurzame energie (via zon, wind en biomassa) te winnen.

Hengelo e.o.