Windturbines
Foto: Rob Voss
Volledig scherm
Windturbines Foto: Rob Voss © Rob Voss

Actiecomité tegen windmolens langs A1/A35

AMBT DELDEN - Bewoners van Landgoed Twickel zijn tegen het plan voor twee 200 meter hoge windmolens. Deze zouden ter hoogte van Borne gebouwd moeten worden op de grond van de familie Kristen in Ambt Delden, langs de snelweg A1/A35.

Actiecomité

Ze hebben het actiecomité 'Buren tegen windmolens' opgericht dat zich tot het uiterste tegen het initiatief van Annemarie en Bert Kristen zal verzetten.

De grond waarop de windturbines moeten komen ligt aan de rand van Landgoed Twickel. Het actiecomité heeft inmiddels een peiling onder 32 buren gehouden over wat zij van het initiatief van de familie Kristen vinden. Twintig huishoudens zijn tegen, terwijl zes er 'neutraal' tegenover staan. Niemand is voor. Zes buren reageerden niet op de peiling. De tegenstanders wonen op Twickel-erven in het gebied Buren, Woolde, rondom Noordmolen, Azeler-Meen en Graas.

Geen draagvlak

Woordvoerder Edwin Braker van hert actiecomité  'Buren tegen windmolens' concludeert uit de peiling dat er 'absoluut geen draagvlak' voor de turbines is. Afgezien van geluidsoverlast en hinder van slagschaduw van de wieken, ontsieren de windmolens het landschap en tasten ze de flora en fauna aan, meldt het comité.

Alternatieven

Zegsman Braker: 'Wij zijn voor duurzame  energie en klimaatdoelstellingen. Daarnaast willen we de woongebieden binnen- en rond het Landgoed Twickel   duurzaam, leefbaar en waardevast houden. Windmolens maken deze authentieke boerderijen en wijken juist minder leefbaar en minder waardevast. Ook wordt de flora en fauna door windturbines verstoord, onder ander doordat dieren wegtrekken. Wij willen dat de alternatieven voor windenergie professioneel worden onderzocht en dat de resultaten  met de bewoners worden gedeeld, inclusief een volledig overzicht van alle - maatschappelijke - kosten en baten. Bij alternatieven denken wij aan zonne-energie, biomassa/biogas, aardwarmte en financieel deelnemen aan windmolens op zee.'

Milieubewuste familie

Volgens het actiecomité heeft de familie Kristen 'genoeg alternatieven om zich als een milieubewuste familie te profileren'. 'De daken van hun woonhuis en stallen liggen nog lang niet vol met zonnepanelen, terwijl er ook geen biomassatechnieken worden toegepast. Bovendien is de familie met 45 koeien in de stal of weide een van de meest milieuvervuilende families hier. Veeteelt produceert broeikasgassen. Het is de familie niet te doen om het milieu. Vaststaat dat de jaarlijkse vergoeding voor het verhuren/verpachten  van de grond voor de windmolens dermate interessant is dat alles hier voor moet wijken', aldus het actiecomité.

Borne Zuid-West 

Tegen deze krant verklaarden Annemarie en Bert Kristen dat ze met de twee turbines willen bijdragen aan een duurzamere samenleving en de toekomst van hun melkveebedrijf financieel veilig stellen. Ze zeggen niet hoeveel vergoeding ze krijgen.

Inwoners van Borne Zuid-West zijn eveneens tegen windmolens langs de A1/A35. Wethouder Wim Meulenkamp van Hof van Twente is er 'op voorhand niet enthousiast' over. Hij vreest dat de discussie over windmolens nadelige gevolgen heeft voor andere duurzame initiatieven in de Hof.

Hengelo e.o.