Volledig scherm
© Thinkstock

Begroting Hof van Twente unaniem aangenomen

GOOR - De gemeenteraad heeft de begroting voor 2017 dinsdagavond unaniem aangenomen.

Tijdens de begrotingsvergadering, die dinsdagmiddag om 16.00 uur begon en rond 22.30 pas was afgelopen werden een aantal moties ingediend.

Kunstgras
Meest in het oog springend is de motie om met een budget te komen voor een kunstgrasveld voor v.v. Diepenheim. Diepenheim is de enige kern in Hof van Twente dat nog niet beschikt over kunstgras, terwijl het beleid van de gemeente is dat iedere kern over zo'n veld moet beschikken. In de begroting 2017 wordt echter met geen woord gerept over een budget voor een dergelijk veld.

"Dat komt doordat er nog geen goed plan ligt, daar wordt hard aan gewerkt", zegt wethouder Harry Scholten. "Diepenheim is een kleine club en heeft daardoor beperkte mogelijkheden. Momenteel kijken we welke duurzaamheidsmaatregelen mogelijk zijn."Volgens de wethouder wordt de mogelijkheid om zonnepanelen op een achterliggend veldje te leggen verkend. "Daar zou de club weer van kunnen profiteren. Maar dat is iets dat we verkennen, nog niet uitgewerkt. Dus het is lastig om nu al te zeggen hoeveel budget nodig is."

De gemeenteraad wil toch graag vinger aan de pols houden en heeft het college opgedragen om in het voorjaar van 2017 met een budget te komen.

Diftar
De gemeenteraad heeft ook unaniem ingestemd met een amendement van SP, CDA en D66, om mensen die door medische oorzaken meer afval hebben voor de grijze container straks in 2017, bij de invoering van het nieuwe tarievensysteem voor afval diftar, financieel te compenseren. Bij diftar is het uitgangspunt dat men betaalt per keer dat de grijze container met restafval aan de weg wordt gezet. De vervuiler betaalt is daarbij het uitgangspunt.

Glasvezel
Tot slot is de raad unaniem akkoord gegaan met de eerder aangekondigde motie over glasvezel voor de moeilijk bereikbare adressen in het buitengebied. Het college gaat onderzoeken of voor deze adressen ondersteuning, danwel een tegemoetkoming mogelijk is, zodat zij de - vaak peperdure - aansluiting niet zelf hoeven te betalen.

Hengelo e.o.