Volledig scherm
© ANP

Boer in de problemen krijgt hulp in de Hof van Twente

GOOR - Wethouder Wim Meulenkamp is bezig met een plan van aanpak om de noodlijdende agrarische sector in Hof van Twente te ondersteunen. Aanleiding zijn de slechte marktomstandigheden van de varkenssector en de melkveehouderij en de grote impact die dit heeft op de agrarisch ondernemers en families.

Onlangs is in opdracht van de gemeente Hof van Twente en Stimuland een onderzoek gehouden naar de sociale en emotionele problemen onder zeugenhouders in Hof van Twente. Voor dat onderzoek zijn keukentafelgesprekken gevoerd met 39 zeugenhouders in Hof van Twente. Zij hebben open en eerlijk verteld wat de malaise in de sector heeft gedaan met hun eigen situatie.

Schuldgevoel
Conclusie: boeren zijn trots, zouden liever hun tong afbijten dan toegeven dat het moeilijk gaat. Ook binnen de familie wordt nauwelijks over problemen gepraat, gevoelens van schuld, schaamte en falen drukken zwaar op de schouders. Men voelt zich schuldig tegenover de oudere generatie die het bedrijf opgebouwd heeft en tegenover de jongere generatie die het bedrijf niet over kan nemen. Stoppen lijkt geen optie, want wat is het toekomstpersectief? Er is geen curriculum vitae, geen referenties en geen enkel idee wat te doen nu het agrarisch bestaan wegvalt...

Regelingen
"We willen kijken naar wat we als gemeente kunnen doen voor de sector. Niet dat we iets aan de prijzen voor melk of biggen kunnen doen, dat is marktwerking. Maar als gemeente kunnen we wel ondersteunen door zorghulpverlening of bedrijfsbegeleiding op gang te brengen. Ook kunnen we kijken naar de eigen regelgeving. Voor agrariërs gunstige regelingen onder de aandacht brengen bijvoorbeeld”, zegt wethouder Wim Meulenkamp. „Je kunt denken aan het stimuleren van de rood-voor-roodregeling (schuur slopen en woning terugbouwen), of aan stimuleringsprojecten voor duurzame energie en mestverwerking.”

Inkijk
Meulenkamp wil beginnen met een brief aan alle 619 agrariërs in Hof van Twente, met daarin het aanbod voor een gesprek met de gebiedsmanager of een bedrijfscoach. "Dat is op vrijwillige basis. Deze persoon kan vervolgens kijken waar ondernemer behoefte aan heeft. Het geeft ons als gemeente een inkijk in de problematiek in Hof van Twente, waar knelt het het meest? Ook boeren bij wie het wel goed gaat horen we graag.”

Aankaarten
De wethouder gaat de problematiek landelijk aankaarten bij de Landelijke Regiegroep vitale Varkenshouderij, banken, provincie, Regio Twente, collegagemeenten en de sector zelf. Het plan van aanpak moet na de zomer klaar zijn. Daana praat de gemeenteraad erover.

Hengelo e.o.