Volledig scherm
© Irene Wouters

Drie gebieden rondom Markelo in beeld voor windturbineparken

MARKELO - De Wolff Nederland Windenergie, een projectontwikkelaar uit Heerenveen, onderzoekt drie locaties in het buitengebied van Markelo voor de plaatsing van meerdere windturbines. Dat is een gebied langs de Schipbeek in Markelosebroek, langs de snelweg A1 in Elsen en langs het Twentekanaal in Stokkum. Er is ruimte voor twaalf tot veertien turbines.


De plannen staan nog in de kinderschoenen. Zo is er bijvoorbeeld nog geen aanvraag voor een omgevingsvergunning bij de gemeente gedaan. Zo ver is het Friese bedrijf nog lang niet. De Wolff Windenergie wil eerst draagvlak in de drie genoemde gebieden onderzoeken.

Het gaat globaal om een gebied in Markelosebroek, tussen de Schipbeek, het Twentekanaal, de Visschersdijk en de Grotegoorsdijk. Verder wordt het gebied tussen de Diepenheimsedijk, Stokkumervlierweg, Herikervlierweg en Meenweg bekeken en is het gebied tussen de N347, de A1, de Rijssenseweg en de Scholendijk in beeld.

"Het initiatief bij de Schipbeek is niet nieuw. „Acht à negen jaar geleden hebben we een eerste verzoek gedaan voor het plaatsen van een aantal windturbines in Markelosebroek, langs de Schipbeek. Toen lag er echter nog geen beleid bij de gemeente waaraan onze aanvraag kon worden getoetst. En ook politiek bleek die missie destijds niet haalbaar. Maar nu de gemeenteraad de ambitie heeft uitgesproken om in 2035 energieneutraal te zijn en er een ‘routekaart’ ligt om dat doel te bereiken is dat beleidskader er wel”, zegt Visser. „Wij zijn daarop gaan kijken naar locaties in Hof van Twente waar een windpark eventueel zou passen. Dat zijn deze drie plekken.”

Draagvlak

Het verkennen van draagvlak onder omwonenden is essentieel en tevens een voorwaarde die de gemeenteraad bij het vaststellen van het beleid voor windturbines in de gemeente Hof van Twente heeft gesteld. Voorts is de mogelijkheid voor omwonenden om te kunnen participeren in windturbineprojecten als voorwaarde gesteld. Aan beide voorwaarden wil De Wolff voldoen, zegt Visser.

„Alle omwonenden binnen een straal van 800 à 1.000 meter van de drie gebieden hebben van ons een brief ontvangen. Verder hebben we al met omwonenden van het gebied in Markelosebroek om de tafel gezeten”, vertelt Jorrit Visser. Hij is projectontwikkelaar bij De Wolff. "We hebben inmiddels 15 gesprekken gehad en gaan daar deze maand mee door. De omwonenden van de andere twee zoekgebieden volgen later."

„Je kunt je afvragen wat je onder de term ‘draagvlak’ verstaat. Misschien kun je beter spreken van acceptatie. Zorgen zijn er altijd bij aanvang van een nieuw project. Begrijpelijk. Mensen lezen over slagschaduw, over geluid. Maar als omwonenden de kans krijgen om mee te delen in de voordelen die een turbine biedt voor bijvoorbeeld de eigen energierekening, dan kan weerstand omslaan in acceptatie. Wij proberen in gesprekken aan de keukentafel zorgen weg te nemen door open en eerlijk te zijn en vragen te beantwoorden.”

Exploitatie en participatie
De Wolff heeft niet als absolute voorwaarde dat de windturbines door het bedrijf zelf geëxploiteerd moeten worden. „Particulieren kunnen deels, of zelfs helemaal, eigenaar worden van de molen. Dat is allemaal in overleg mogelijk.”

Verder werkt De Wolff samen met lokale energiecoöperaties. Een samenwerking met Energiecoöperatie Echt, die zich sterk heeft gemaakt voor een windturbine op het bedrijventerrein Zenkeldamshoek, sluit Visser dan ook niet uit. „Een dergelijke samenwerkingsconstructie hebben we ook bij een project in Apeldoorn, waar we erg over te spreken zijn”, zegt Visser.

Voorlopig gaat er nog geen aanvraag de deur uit richting de gemeente. „We willen het proces graag goed doen. Eerst uitvoerig het draagvlak verkennen, wellicht nog een onderzoek laten doen naar het effect op het milieu en daarna de vervolgstappen bepalen."

Hengelo e.o.