Volledig scherm
Onbewaakte spoorwegovergang in de IJsbaanweg in Goor. © Jantien Bussink

Geld voor onbewaakte overgangen in Hof van Twente

GOOR - Hof van Twente trekt de knip voor de beveiliging van onbewaakte openbare spoorwegovergangen in de gemeente.

In de begroting voor volgend jaar wordt daarvoor geld vrijgemaakt. Om hoeveel het gaat wordt duidelijk rond de zomer als burgemeester en wethouders de zogeheten kadernota met maatregelen voor 2019 presenteren. Het college antwoordt dit op vragen van SP-fractievoorzitter Herman Kalter.

Koploper

Met twaalf onbewaakte openbare spoorwegovergangen is Hof van Twente koploper in Nederland. Ze liggen allemaal tussen Hengelo en Lochem, het enige tracé door Hof van Twente. Het gaat om zes stuks op Goors grondgebied, twee in Markelo, drie in Ambt Delden en een in  Delden.

2 miljoen euro

ProRail liet eerder in deze krant weten dat een deel van de twaalf onbewaakte overgangen wordt opgeheven en niet beveiligd. Het beveiligen van de overige overgangen heeft ProRail vooralsnog geschat op 2 miljoen euro. Dat kan volgens een woordvoerder ook minder worden.

Het voorstel van ProRail voor maatregelen is nog niet klaar, aldus B en W.  'Er is sprake van goed overleg tussen ProRail en de gemeente. Uiteindelijk is het streven naar een plan waar zowel ProRail, de gemeente en liefst ook belanghebbenden achter kunnen staan', meldt het college.

Kwart

ProRail  verwacht dat de gemeente een kwart de kosten, 500.000 euo, voor haar rekening neemt. Het is de doeling dat de provincie ook met 25 procent over brug komt. De andere helft betalen ProRail en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. 'Dat is geheel volgens de richtlijn van cofinanciering die het ministeriie eerder aangaf: 50 procent regio, 50 procent rijk', aldus een ProRail-zegsman.

Veiligheid

Over de veiligheidsrisico's van onbewaakte overgangen zegt het college het volgende: 'Op voorhand kan worden gesteld dat het de gezamelijke verantwoordelijkheid is van ProRail en de gemeente om veiligheidsrisico's in deze zoveel mogelijk te beperken; volledig voorkomen is echter niet mogelijk. Verder zal per overgang de mogelijk te nemen maatregel in verhouding moeten staan tot de omvang van  het veiligheidsrisico.'

Vier opties

Er zijn vier opties om onbewaakte openbare overgangen veiliger te maken: afsluiten met een slot, eveneens afsluiten en het verkeer via een parallelweg langs het spoor naar een wel beveiligde overgang leiden, de aanleg van een brug of tunnel voor fietsers en wandelaars en het aanbrengen van spoorwegbomen en bellen.

Ongelukken

Nederland telt in  totaal circa 350 onbewaakte overgangen. Daarvan zijn er 125 openbaar toegankelijk, waar iedereen dus gebruik van kan maken. Hiervan liggen er ongeveer 25 in de provincie Overijssel en zo'n 30 in  Gelderland. Het beveiligen houdt verband met enkele ernstige en dodelijke ongelukken.

Hengelo e.o.