Volledig scherm

Gemeente gaat 1200 graven ruimen in Delden en Goor

GOOR/DELDEN - De gemeente gaat in januari 2017 een groot aantal graven ruimen op de algemene begraafplaatsen in Goor en Delden. Het gaat om graven waarvan de grafrechten zijn verlopen en graven waarvan nabestaanden afstand hebben gedaan van het graf.

De gemeente is al geruime tijd bezig met het op orde brengen van de begraafplaatsadministratie. Een enorme klus: in totaal zijn 11.425 graven geïnventariseerd.

Vergaan
Gebleken is dat er bijna 1.200 graven zijn uitgegeven voor bepaalde tijd waarvan de rechten zijn verlopen. Dat zijn 900 graven in Goor en 300 in Delden. Bij 600 van die graven is zelfs geen steen meer aanwezig - die is vergaan. Deze graven komen in aanmerking voor ruiming, zodat ze opnieuw uitgegeven kunnen worden.

Recht
Om dat te kunnen doen zijn in 2014 al bordjes geplaatst op die graven, met een oproep aan belanghebbenden/nabestaanden om zich te melden. Ook is melding gemaakt op de informatieborden op de begraafplaatsen. Belanghebbenden kregen tot 1 december 2015 de tijd om het grafrecht te verlengen, dan wel er afstand van te doen. Dat hebben 115 belanghebbenden gedaan.

Respectvol
De graven waarvan afstand is gedaan en graven waarop geen reactie is ontvangen worden in januari respectvol geruimd. Eventuele stoffelijke resten komen bijeen in een verzamelgraf.

Familie
Tot slot zijn er ook graven waarvan de grafrechten niet zijn verlopen maar waarvan de rechthebbende niet bekend is. Daarbij wordt naarstig gezocht naar familie tot de eerste graad. Die familie wordt aangeschreven met het verzoek om het graf te voorzien van een nieuwe rechthebbende.

Afstand doen
Deze families kunnen ook afstand doen van het graf, dat dan aan de gemeente vervalt. En dan wordt het geruimd. In totaal heeft de gemeente 7.656 graven uitgegeven voor onbepaalde tijd, 3.769 voor bepaalde tijd.

Hengelo e.o.