Volledig scherm
© Theo Giele

Gemeenteraad verdeeld over windturbine op Zenkeldamshoek

GOOR - Moet er een gigawindmolen van maximaal 201 meter hoog met wieken van 61 meter komen op het bedrijventerrein Zenkeldamshoek? De raad is vooralsnog verdeeld, zo blijkt gisteren in de raadsvergadering. De fracties debatteren over het voorstel om een zogenoemde ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven voor de turbine die de energiecoöperatie ECHT en Raedthuys Pure Energie willen bouwen.


„Niet op deze plek”, zegt het CDA. Het raadslid Paul Gerritsjans: „Wij constateren dat er geen draagvlak is onder omwonenden. Een essentiële voorwaarde. Wij bepleiten clustering van windmolens, maar op een andere plek in de gemeente.”

Dat is voor de PvdA wat te gemakkelijk, die wel akkoord is met de aangewezen plek op Zenkeldamshoek in Goor. „We voelen de urgentie. We moeten toe naar een schone, betere wereld voor onze kinderen en kleinkinderen. Als Zenkeldamshoek niet geschikt is, dan is geen enkele locatie geschikt. Want wij voorspellen dat op elke locatie bezwaren komen. Dat omwonenden niet enthousiast zijn, dat begrijpen we. De angst voor geluidsoverlast en hinder van slagschaduw is reëel. We begrijpen dan ook niet goed dat omwonenden niet meer kunnen profiteren van de voordelen van een molen.”

„Er is politieke moed nodig om ‘nee’ te zeggen. Wij hebben die moed”, zegt Bennie Nijenhuis van Gemeentebelangen. „Er is geen draagvlak. En door de manier waarop is gecommuniceerd met omwonenden komt die er ook niet. Wij vragen ons af waarom zij niet veel eerder zijn betrokken bij de plannen. En waarom kunnen zij niet, net als in Duitsland, financieel profiteren van die molen?”

De VVD zegt niet direct ‘ja’, maar stelt voor toestemming te geven voor een ontwerpverklaring van geen bedenkingen. „Als we in 2035 energieneutraal willen zijn, dan ontkomen we niet aan het gebruiken van diverse energiebronnen. Dat betekent dat er turbines moeten komen. Wij voorspellen dat er zienswijzen binnenkomen op het ter inzage leggen van de ontwerpverklaring. Aan de hand daarvan kunnen we een afgewogen besluit nemen of we een turbine op deze plek willen of niet.” Hij krijgt bijval van Clemens Vinkenvleugel van D66. „Door het afgeven van een ontwerpverklaring kunnen de initiatiefnemers verder met bijvoorbeeld het aanvragen van subsidies. Tot die tijd kunnen we de tijd nemen het draagvlak goed te onderzoeken.”

Wethouder Meulenkamp meent dat het maatschappelijk belang zwaar weegt. „Waar je ook een windturbine neerzet, er zal altijd bezwaar komen. Natuurlijk, omwonenden hebben zorgen en die moeten we serieus nemen. Maar we hebben de doelstelling om in 2035 energieneutraal te zijn. We komen er niet met één windmolen, daarvoor moeten we er zeven à acht plaatsen. En dan zijn we er nog niet. Als we onze doelstelling willen halen, dan moeten we verder met andere duurzame initiatieven, zoals een zonnepark, een warmtenet en een mestvergister.” Meulenkamp beloofde nogmaals in gesprek te gaan met initiatiefnemers en omwonenden, om zo te proberen beide partijen tot elkaar te brengen.

De raad praat op 21 juni verder over de plannen.

Hengelo e.o.