Volledig scherm
© Thinkstock

Hof van Twente heeft bijdrage over voor lokale initiatieven

GOOR - De gemeente Hof van Twente maakt een bedrag van 25.000 euro vrij ter ondersteuning van initiatieven die de sociale kwaliteit en samenhang binnen de gemeenschap moeten versterken. Middels een subsidie kunnen verenigingen of stichtingen uit de Hof van Twente een bijdrage tot 2.500 euro aanvragen.

De gemeente toetst dan of de aanvraag voldoet aan de gestelde eisen. „Zo’n aanvraag moet wel aan van alles voldoen, we keren het bedrag niet aan ieder initiatief uit”, licht wethouder Harry Scholten toe. „Belangrijkste is dat het geld gaat naar een initiatief wat écht wat toevoegt aan de sociale samenhang. Het is dus geen subsidie voor individuele aanvragers.”

Helft kosten
De gemeente komt een initiatief tegemoet met maximaal de helft van de kosten. Als een activiteit dus 2.000 euro kost, kan de gemeente een subsidie verstrekken van hoogstens 1.000 euro. Voorbeelden van initiatieven die in aanmerking komen voor een geldbedrag zijn inwoners die gezamelijk een moestuin voor de buurt aanleggen, het opzetten van een vrijwillige vervoersdienst of een activiteit in een buurtschap ter voorkoming van eenzaamheid van ouderen. De gemeente deelt de activiteiten op in de categorieën sport, cultuur, zorg, jeugd en buurtschappen.

Draagvlak
Een ander voorwaarde is dat het een lokaal initiatief moet zijn, binnen de gemeente de Hof van Twente. Ook moet het initiatief ‘van bijzonder belang’ zijn en een een meerwaarde hebben voor de gemeenschap. Daarnaast moet er draagvlak en betrokkenheid onder de inwoners zijn, die mogelijk baat hebben bij de te organiseren activiteit.

Al lopend initiatief
Een initiatief moet in 2016 plaatsvinden. Dat betekent niet dat al gestarte activiteiten niet meer in aanmerking komen. Als een initiatief al loopt, kan er alsnog een subsidieaanvraag bij de gemeente worden ingediend. De laatste eis die de gemeente stelt is dat een initiatief afkomstig moet zijn van een non-profitorganisatie, statutair gevestigd in Hof van Twente.

Hengelo e.o.