Volledig scherm

Luiers niet apart ingezameld in Hof van Twente

GOOR - Er komt geen aparte luierinzameling wanneer de gemeente Hof van Twente in januari een nieuw tariefsysteem voor afvalinzameling invoert.

Wethouder Harry Scholten heeft in opdracht van de raad onderzocht of dit haalbaar is voor Hof van Twente, maar hij ving bot.

„Er is op dit moment geen gespecialiseerd bedrijf waarbij aangesloten kan worden om luiers te recyclen. Het enige nog bestaande bedrijf in Nederland heeft onlangs besloten hiermee te stoppen. Zodra een goede verwerking mogelijk is, kom ik terug naar de raad”, schrijft wethouder Harry Scholten aan de raad.

Op 1 januari 2017 gaat de gemeente Hof van Twente over op een gedifferentieerd systeem voor afvalinzameling, het zogeheten ‘diftar’. Dat betekent dat huishoudens per keer dat zij de grijze container voor huishoudelijk afval aan de weg zetten moeten betalen. Wie probeert dat zo min mogelijk te doen, door goed zijn afval te scheiden, kan veel besparen op de afvalstoffenheffing.


Het nieuwe systeem is pech voor jonge gezinnen. Want volle luiers belanden in de grijze container, met als logisch gevolg dat deze sneller vol is dan bij een huishoudens zonder kleine kinderen.


Wethouder Scholten schrijft dat deze gezinnen kunnen overwegen om over te gaan op wasbare luiers. „Er zijn meerdere bedrijven die deze luiers aanbieden. In de gemeente Hengelo is uit een proef gebleken dat hiermee 500 kilo restafval per jaar per huishouden bespaard kan worden.”

Medisch afval

Voor het zogeheten ‘medisch afval’ is wél een regeling bedacht. Hieronder vallen bijvoorbeeld stomazakjes of incontinentieluiers. Hiervoor kunnen inwoners straks bij de invoering van diftar een beroep doen op een tegemoetkomingsregeling. Scholten stelt voor om maximaal twaalf aanbiedingen van een kleine grijze container te compenseren. Dat zijn zeven grote containers van 240 liter en 28 aanbiedingen van 60 liter huishoudelijk afval op een ondergrondse container. Wie in aanmerking wil komen, moet een medische verklaring kunnen overleggen.

Andere gemeenten werken in het geval van medisch afval ook met kwijtschelding. Zo bedraagt in Lochem de compensatie maximaal 11 aanbiedingen van grote container. Hengelo biedt 109,20 euro, onafhankelijk van het inzamelmiddel.

Hengelo e.o.