Volledig scherm
. © ANP

Meer inwoners van de Hof langer in de bijstand

GOOR - Het aantal inwoners van de Hof van Twente in de bijstand daalt, maar het aantal personen dat langere tijd van deze uitkering gebruikmaakt stijgt. Daarnaast neemt de groep werklozen met het vermogen om te werken af en groeit de categorie mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Een en ander blijkt uit gegevens van de gemeente. In juli 2017 hadden 539 inwoners een bijstandsuitkering tegen 512 in september dit jaar. Wat betreft de uitkeringsduur zitten er tot dusverre 102 inwoners tussen de 3 en 5 jaar in de bijstand. Twee jaar geleden waren dat er nog 74. In de categorie vijf jaar en langer werkloos zitten momenteel 198 inwoners. In 2017 waren dat er 148.

In de praktijk blijkt dat des te langer iemand geen baan heeft, hoe moeilijker het wordt hem/haar aan de slag te krijgen. Met 48 procent is de grootste groep werklozen (243) ouder de 50 jaar. 40 procent (207) is van allochtone komaf. Dit hoge percentage wordt vooral veroorzaakt door een stijging in de afgelopen jaren van het aantal vluchtelingen met een - tijdelijke - verblijfsstatus, de zogeheten statushouders. 9 procent (48) is jonger dan 27 jaar, 18 procent (92) heeft een ontheffing van de arbeidsverplichting en 16 procent (82) is gedeeltelijk aan het werk.

Hengelo e.o.