Meer mogelijkheden Hof van Twente om overlast verwarden te stoppen

GOOR - Burgemeester Ellen Nauta van Hof van Twente heeft straks meer mogelijkheden om op te treden tegen over door psychisch kwetsbare personen. De APV wordt daarvoor aangepast.

Wanneer een persoon door zijn gedrag zo veel overlast veroorzaakt dat de openbare orde wordt verstoord, ook rond de woning of het appartementencomplex, kan burgemeester Ellen Nauta straks, vooruitlopend op wetgeving, een zogenoemde ‘gedragsaanwijzing’ opleggen. Daarmee kan ze die persoon dwingen het overlastgevende gedrag te stoppen, of dwingen om mee te werken aan hulpverlening bijvoorbeeld. Om dit te kunnen doen, wordt een artikel toegevoegd aan de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Daarmee krijgt politie een handvat om te handhaven. Hierbij wordt ook opgetrokken met zorginstanties.

Wanhoop
Het aantal meldingen van overlast door verwarde personen neemt landelijk toe. Oorzaak ligt deels in de veranderingen in de zorgsector: er zijn minder psychiatrische bedden, waardoor Ook Hof van Twente heeft er mee te maken. Er zijn nu zo’n vier tot vijf gevallen bekend, waarbij Nauta onvoldoende mogelijkheden heeft om in te grijpen. Dat bleek ook bij het meest recente geval van overlast door een psychisch kwetsbaar persoon. Helena K. drijft haar buren al jaren tot wanhoop, hetgeen in mei leidde tot een handgemeen. Maar tot hulp aan de vrouw en rust in de buurt kwam het niet: de rechter wilde niet meewerken aan een gedwongen opname. Ook via het strafrecht kon niets worden gedaan.

Hengelo e.o.