Volledig scherm
Wethouder Harry Scholten

Mogelijk uitstel kaalslag en minder bomen in Goor gekapt

GOOR - De omvangrijke bomenkap in de Goorse wijk 't Gijmink wordt mogelijk uitgesteld. Ook sneuvelen er wellicht minder dan 94 monumentale eiken.

Het besluit van burgemeester en wethouders dat 94 monumentale eiken in 't Gijmink in maart het loodje leggen is 'niet in beton gegoten'. Wethouder Harry Scholten acht niet uitgesloten dat deze omvangrijke en omstreden operatie in het najaar plaats heeft in plaats van in maart, zoals de huidige planning is. Ook bestaat de kans dat er minder dan 94 bomen worden gekapt. 'We zijn daarover aan het nadenken', zei Scholten vrijdagochtend.

Extra bijeenkomst

De wethouder maakt woensdagavond 17 januari In een extra bijeenkomst voor bewoners in  zalencentrum De Bebsel bekend waartoe dat 'nadenken' heeft geleid. Voorop voor hem blijft staan dat volksgezondheid niet in het geding mag komen door een eventueel uitstel en een 'beperkte' kap. Scholten: 'Het kan ook zijn dat we vasthouden aan ons oorspronkelijke besluit. Mijn verantwoordelijkheid is groter dan alleen de bomen. We moeten  rustig blijven, de zaak even  laten bezinken tot woensdagavond en elkaar niet opjutten. Wij zijn niet van een andere planeet'.

Belemmeren

Deze gang van zaken vloeit voort uit de druk bezochte bijeenkomst voor bewoners van donderdagavond jl. in De Bebsel. In het begin liet Scholten nog weten dat hij geen uitstel van de bomenkap aan de Gondalaan, de Oude Haaksbergerweg en Haaksbergerweg wilde. Ook waren er volgens hem 'helaas' geen alternatieven om - een deel van - de bomen te behouden. De eiken belemmeren een 'goede, robuuste sanering' van de bermen, stond in de uitnodiging van de gemeente voor de bewonersbijeenkomst.

Veel kritiek

De wethouder kreeg in die bijeenkomst veel kritiek te verduren. Het stak de aanwezigen vooral dat ze geen inspraak bij de besluitvorming hadden gehad: 'Het is slikken of stikken', we worden voor het blok gezet'. Ook waren veel mensen niet overtuigd van de noodzaak van de kaalslag in 't Gijmink.

Goed geluisterd

Scholten: 'Ik heb goed geluisterd. Wellicht gaan we te snel en moeten we het tempo aanpassen. Van de 94 bomen staan er 60, tweederde, in bermen die fors boven de norm met asbest zijn verontreinigd. De rest staat naast wegvakken waar een overschrijding van de asbestnorm is gemeten.''

Geschoven

Scholten kreeg vanuit de zaal ook het verwijt dat hij het aspect van volksgezondheid in de discussie heeft 'geschoven'.  ,Het woord 'volksgezondheid stond weliswaar niet in de uitnodiging voor de bijeenkomst, maar er is nooit discussie over het belang van volksgezondheid geweest. Ik vond het wel schokkend dat het donderdagavond er soms op leek dat de mensen het behoud van bomen en het laten zitten van asbest belangrijker vinden dan de gezondheid. Daar kreeg ik rillingen van', zegt de wethouder.

Verkiezingen

Hij ontkent dat mogelijk uitstel van de kaalslag te maken heeft met de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart. Scholten: 'Dat heeft er niks mee te maken. Als ik dat in mijn achterhoofd had, had ik alles onder de pet gehouden.'

Mandaat

Scholten zegt dat hij voor de bomenkap geen toestemming nodig heeft van de gemeenteraad. 'Dit is het mandaat (bevoegdheid,red) van het college.'

PvdA 

De PvdA zet vraagtekens bij de geloofwaardigheid van Scholten. 'Hij zet eerst ontzettend druk op de ketel en wekt de indruk dat het om een spoedeisende zaak gaat, doordat de volksgezondheid in het geding is en nu wordt de bomenkap mogelijk toch uitgesteld en hoeven er wellicht minder bomen te wijken', zegt PvdA-fractievoorzitter Fred Rijkens.

Kwalijk

Hij noemt het 'kwalijk' dat Scholten 'zo nadrukkelijk' de link met volksgezondheid heeft gelegd. Rijkens: 'Daarmee wekt hij de indruk dat het om een urgent probleem gaat, maar van direct gevaar voor de volksgezondsheid is helemaal geen sprake. Asbest is weliswaar levensgevaarlijk spul, maar levert in de grond niet ineens een direct gevaar voor de volksgezondheid op. Als dat het geval zou zijn hadden we Goor de afgelopen tien jaar bijna volledig moeten ontruimen. Wij blijven voor uitstel en het zoeken naar alternatieve asbestsaneringsmethoden waarbij  alle bomen behouden kunnen blijven. Als hij bij zijn besluit blijft, overwegen we een extra raadsvergadering bijeen te roepen. Scholten kan wel zeggen dat de bomenkap tot het mandaat van B en W behoort, maar die 94 eiken staan wel op de gemeentelijke lijst met monumentale bomen die door de gemeenteraad is vastgesteld. Bomen op die lijst zijn bijzonder en moet je in principe laten staan.' 

Hengelo e.o.