Volledig scherm
Eén van de activiteiten in wijkvoorziening 't Doesgoor was dat kinderen zelf pannenkoeken leren bakken. © Christian van der Meij

Niet inhoud maar geld staat centraal bij ’t Doesgoor in Goor

GOOR - Iedereen draagt wijkvoorziening ’t Doesgoor op het gelijknamige sportcomplex in Goor een warm hart toe. In de loop der jaren zijn er echter ook onduidelijkheden ontstaan.

Dat is de belangrijkste conclusie van het adviesbureau Necker van Naem, dat in opdracht van de rekenkamercommissie Hof van Twente het verloop van het experiment met de wijkvoorziening onderzocht. Het rekenkamerrapport werd dinsdagavond in het gemeentehuis gepresenteerd.

Onafhankelijk

De rekenkamercommissie is een onafhankelijke onderzoekscommissie die de gemeenteraad ondersteunt bij zijn controlerende taak. De commissie onderzoekt of de gemeente in de gegeven omstandigheden rechtmatig, effectief en doelmatig heeft gewerkt.

De wijkvoorziening begon in 2015 met het organiseren van allerlei activiteiten voor jong en oud op het sportcomplex.  Zo wordt er onder meer gekaart, zijn er eetgroepen en wordt er aan wandelen en spelletjes gedaan. Ook zijn er sportinstuiven, aangepaste sporten en activiteiten in basisschoolvakanties. In enkele jaren groeide ’t Doesgoor uit tot een landelijk voorbeeld van wat je - met vrijwilligers - allemaal met een sportcomplex kunt doen. Wekelijks maken zo’n 450 inwoners, vooral uit de naastgelegen wijk De Whee, gebruik van de wijkvoorziening, de eerste in Hof van Twente. Er wordt samengewerkt met Humanitas en Carintreggeland.

Onduidelijkheden

De rekenkamercommissie stelt dat er in de loop van het project onduidelijkheden ontstonden. Onduidelijkheden over definities, zoals: wanneer is er sprake van een professionele organisatie? En: wat is een wijkvoorziening en wat niet? Onduidelijkheden zijn er ook over de rolverdeling tussen de brede welzijnsorganisatie Salut en ’t Doesgoor, maar ook tussen gemeenteraad en college van B en W. 

Quote

De spelregels waren onvolledig en onduide­lijk, het college en de raad hadden duidelij­ker moeten zijn

Rekenkamercommissie

Geld

Verder was er onenigheid over geld. ’t Doesgoor vindt dat de wijkvoorziening te weinig subsidie van de gemeente krijgt. Daarnaast was er eind 2017 gesteggel over  de uitleg van een amendement waarin de raad 100.000 euro extra toekende aan de wijkvoorziening. „Deze onduidelijkheden hebben voor discussies gezorgd die vooral over financiën gingen en niet meer over de inhoud”, staat in het rapport. En: „De spelregels waren onvolledig en onduidelijk.” Zowel college als de raad hadden daarin duidelijker moeten zijn.

De rekenkamercommissie vindt onder meer dat de gemeente opnieuw met Salut in gesprek moet over de gewenste rolverdeling, opdracht en verantwoordelijkheden: „Maak duidelijk wat de ondersteuning van Salut bij vrijwilligersorganisaties behelst.”

Wat is een sociaal initiatief?

Verder moet duidelijker worden omschreven wat onder een sociaal initiatief wordt verstaan. De commissie: „De financiële en organisatorische kaders laten ruimte voor verschillende interpretaties. Beoordeel of de formulering scherper kan. Communiceer deze kaders duidelijk met vrijwilligersorganisaties.”

Opgemerkt wordt dat het rapport niet bedoeld is om met elkaar af te rekenen, maar om te leren voor toekomstige en soortgelijke initiatieven elders in de gemeente. Het is de bedoeling dat in Delden en Diepenheim ook zulke projecten van de grond komen.

Hengelo e.o.