Volledig scherm
© Irene Wouters

Partijen vrezen dat doel 'energieneutraal Hof van Twente' in gevaar komt

GOOR - Is het afblazen van de bouw van een windturbine op Zenkeldamshoek door CDA, Gemeentebelangen en SP het einde van de duurzaamheidsambities van Hof van Twente? D66 en PvdA zijn er bang voor. Ook de VVD is verbolgen over het ‘nee’ van coalitiepartner CDA.

„Gemeentebelangen en CDA hekelen het gebrek aan draagvlak”, gaat hij verder. „Maar wat verstaan zij daar dan onder? Wat is draagvlak? Moeten álle omwonenden dan instemmen? Ook is helaas aan het feit voorbijgegaan dat lokale ondernemers wél positief tegenover dit plan staan. Hoe serieus zijn wij nu nog als partner als het gaat om het halen van duurzaamheidsdoelstellingen?”

Kwetsbaardere plekken
De Pvda is teleurgesteld over de opstelling van het CDA. „Er is geen geschiktere plek te vinden in onze gemeente dan Zenkeldamshoek”, zegt fractievoorzitter Fred Rijkens. „Alternatieven zullen altijd kwetsbaardere plekken zijn dan dit industrieterrein.” Rijkens refereert daarmee aan het voorstel van CDA voor vijf windmolens op grondgebied van Twickel.

Halt bij de start
De partij met de grootste kater is coalitiegenoot VVD. Fractievoorzitter Gerda Bruins schaart zich achter de mening van D66. Ook zij vreest voor precedentwerking voor toekomstige duurzame initiatieven. „Het ging in dit geval niet eens om een go or no-go voor de windturbine. Het ging om het in gang zetten van een procedure. Dat hadden wij graag gedaan, om daarna op ordentelijke wijze een afweging te kunnen maken, op basis van zienswijzen die binnenkomen bij het ter inzage leggen van dit plan. Op basis daarvan kun je toetsen of er voldoende maatschappelijk draagvlak is. Jammer dat bij de start van het waarmaken van onze duurzaamheidsambities dit al een halt wordt toegeroepen.”

Stevig in gesprek
Bruins vreest niet dat deze zaak een wig zal drijven tussen CDA en VVD, al kondigt ze wel aan ‘stevig met het CDA in gesprek te willen’. Want de duurzaamheidsambitie is een van de drie pijlers in het collegeprogramma.

Communicatie
Het CDA laat weten nog steeds achter de doelstelling van de duurzame Hof van Twente te staan. „Wij hebben steeds gewezen op het belang van draagvlak”, zegt Yvonne Nijhof, fractievoorzitter. „Uit signalen van bewoners uit de omgeving ontstond het beeld dat de initiatiefnemers de omwonenden plotsklaps voor een voldongen feit hadden geplaatst. Vlak voor de raadsvergadering in mei zijn bewoners pas geïnformeerd. Communiceer open, niet met voldongen feiten, is onze boodschap.”

Ander punt van zorg was het feit dat er een aanvraag lag voor een solitaire windturbine. Nijhof: „Een serie van geschakelde windmolens past beter in het landschap. Dat is voor ons reden geweest om ‘nee’ te zeggen. Neemt niet weg dat wij overtuigd zijn dat voor het halen van de duurzame doelstellingen windturbines in Hof van Twente absoluut noodzakelijk zijn. Met het doorlopen van een juiste procedure en goede communicatie moet dat mogelijk zijn.”

Hengelo e.o.