Volledig scherm
© Carlo ter Ellen

Plan Paviljoen Delden op losse schroeven

DELDEN - Het contrast op de hoek van het Ressingplein in Delden is enorm. Rechts staat het prachtige witte Zoutmuseum, met daarachter het historische pand De Kroon en de waterpomp op de Markt.

Het uitzicht aan de linkerzijde spreekt een stuk minder tot de verbeelding. Sinds lange tijd ontsiert het geraamte van het voormalige stadhuis van Delden het historische centrum.

Litteken
De afgelopen jaren zijn verschillende plannen voor de locatie de revue gepasseerd, maar telkens weer kwam er zand in de machine. Het gevolg is een situatie zonder uitzicht op een oplossing, een litteken op het prachtige aangezicht van Delden.

Ontwikkelopdracht
In 2011 kwam het pand op het Ressingplein in handen van projectontwikkelaar Haafkes. De Goorse onderneming was de winnaar van een meervoudige ontwikkelopdracht, die de gemeente Hof van Twente had uitgeschreven voor de herontwikkeling van het voormalig stadhuis. Meerdere winkels, een kiosk, een appartement, een bed and breakfast en daghoreca met een mooi terras, moesten binnen het ‘Plan Paviljoen Delden’ een verrijking worden voor het centrum. Uiteindelijk werd van de opzet alleen de komst van The Readshop in de oude Villa (deels) uitgevoerd.

Omgevingsvergunning
Hierna stagneerden de plannen. De oorspronkelijke ideeën werden aan de kant geschoven en in mei 2013 werd de grond achter de oude Villa verkocht aan Deldenaren Leo van Egmond en Luuk Mulder. Zij richtten de VOF Ressingplein op en bliezen het ‘Plan Paviljoen Delden’ nieuw leven in. Op de locatie zou daghoreca moeten komen met terras en eventueel ruimte voor een winkel. Ondanks interesse van verschillende ondernemers in de locatie, kon er nog niet worden gebouwd vanwege de lopende bestemmingsplanwijziging. Ook moest er door de gemeente een omgevingsvergunning voor de bouw worden afgegeven.

Nieuwe hoop
Beide processen werden eind 2015 afgerond en dus leek niets de komst van het naar de Landgoedwinkel van Twickel gemodelleerde pand meer in de weg te staan. In juni 2016 is de komst van de nieuwbouw echter verder weg dan ooit. De langlopende discussie over de verplaatsing van de glasbak bij het bouwterrein ligt hieraan ten grondslag. Het voornaamste probleem is dat de gemeente geen geschikte locatie kan vinden voor de glasbak en het tweede Deldense milieueiland, waarin deze geïntegreerd moet worden. Een poging van Hof van Twente in november 2015 om op de hoek Kortestraat en de Zuiderhagen een tijdelijke bak neer te zetten, liep uit op een fiasco. Een van de omwonenden nam het heft in eigen hand en plaatste de bak terug op het Ressingplein.

Niet akkoord
De initiatiefnemers van het Plan Paviljoen kregen vervolgens van de gemeente de vraag of de bak daar nog ‘enkele weken’ zou mogen staan terwijl er gezocht werd naar een oplossing. Leo van Egmond: „Daar hadden we achteraf gezien natuurlijk nooit mee akkoord moeten gaan.”
Van Egmond en Mulder geven aan zwaar teleurgesteld te zijn in de daadkracht van de gemeente. „In november 2015 hebben we de toezegging gekregen dat de glasbak zou worden weggehaald. Ruim een half jaar later is er echter nog geen oplossing en is de maat voor ons vol. We hopen natuurlijk dat er alsnog snel een oplossing komt, maar inmiddels is dat tegen beter weten in.”

Inrit
Het duo heeft de verwijdering van de bak vanaf het begin als voorwaarde gesteld voor de start van de bouw. Op de plek waar de container nu staat moet namelijk een inrit komen van ruim 4 meter breed. De gemeente heeft hier ook een vergunning voor afgegeven. Onder anderen Frans Schneider diende daar een zienswijze tegen in. De eigenaar van het voormalige fabriekspand met acht winkels en de omliggende grond, vindt dat de glasbak moet blijven staan op de huidige locatie. Dit is volgens hem de meest logische plaats zonder dat hiervoor parkeerplaatsen opgeofferd moeten worden. Omdat gesprekken niets opleverden, volgde op 9 mei een hoorzitting bij de bezwaarschriftencommissie van de gemeente Hof van Twente.

Uitrit
Deze besloot de bezwaren ontvankelijk doch ongegrond te verklaren. Hierbij werd wel geconcludeerd dat door het college niet gemotiveerd is waarom op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening een vergunning voor de uitrit is verleend. De bezwaarschiftencommissie vindt dat hierover alsnog duidelijkheid moet komen. Het college is overigens niet verplicht de aanbevelingen van de commissie over te nemen.
De initiatiefnemers van het Plan Paviljoen in Delden zijn blij met de uitkomst, maar geven aan nog altijd geen duidelijkheid te hebben. „Het zal mogelijk nog weken duren voordat het college een beslissing neemt en ook dan zijn er weer beroepsmogelijkheden voor de bezwaarmakers.”

Locatie milieueiland
De gemeente zit ondertussen flink in de maag met de situatie. Wethouder Harry Scholten liet begin maart dit jaar nog weten dat er die maand duidelijkheid zou komen over het nieuwe milieueiland, maar tot op heden is er nog geen geschikte locatie gevonden. Het voorstel om de bakken een aantal meters te verplaatsen zodat de inrit gerealiseerd kan worden, was tegen het zere been van Mulder en Van Egmond.

Bak
Die willen dat de bak uit de directe omgeving verdwijnt. „De bakken zouden dan op een van de parkeerplaatsen moeten komen”, vertelt Van Egmond. „Maar dat is natuurlijk geen oplossing. In de huidige situatie zijn er inclusief de nieuwbouw precies voldoende parkeerplekken. Bij een verplaatsing naar rechts wordt niet meer voldaan aan de parkeernorm en moet ook daar weer een oplossing voor komen. Tevens zou dit betekenen dat de bakken pal naast het toekomstige terras komen te staan. Voor ons is dat onacceptabel.”

Station
De zoektocht naar een geschikte locatie duurt dus voort. Onduidelijk is of er bijvoorbeeld opnieuw gekeken wordt naar het idee van de Stadsraad Delden om het milieueiland bij het station te plaatsen. Dit is niet alleen een centrale locatie, maar zou ook de sociale controle verhogen en het station minder interessant maken voor fietsendieven. Wethouder Harry Scholten: „Wij blijven zoeken naar een oplossing maar willen eerst duidelijkheid over de vergunning voor de uitrit. Wel wordt er binnenkort een bijeenkomst georganiseerd waarbij onder anderen buurtbewoners, ondernemers en de stadsraad worden uitgenodigd.”

Hengelo e.o.