Volledig scherm
Steenuil © Thinkstock

Reddingsplan voor de steenuil in Hof van Twente

GOOR - In 2020 moeten er 64 steenuilenpaartjes broeden in Hof van Twente. Ook moet het aantal gebieden waar de steenuil voorkomt worden uitgebreid met 35 procent. Dat is de doelstelling die Stichting Hofvogels, Natuurwerkgroep IVN afdelingen Diepenheim en Markelo, gemeente, provincie en de basisscholen met elkaar hebben afgesproken.

Samen hebben deze partijen een beschermingsplan voor de steenuil in Hof van Twente geschreven. Het plan vloeit voort uit het besluit om een beschermde diersoort te adopteren, iets dat gemeenten Twenterand en Hof van Twente onlangs op verzoek van Landschap Overijssel hebben gedaan. Twenterand heeft daarbij gekozen voor de patrijs, Hof van Twente voor de steenuil. Hiervoor krijgt de gemeente 5.000 euro van Landschap Overijssel, met als voorwaarde dat Hof van Twente zelf ook 5.000 euro bijdraagt.

Rode lijst
Een beschermingsplan. Is dat nodig? Blijkbaar wel, de steenuil staat op dit moment op de rode lijst van kwetsbare en bedreigde vogelsoorten. Door een voortdurend veranderend landschap is de ideale leefomgeving van de steenuil gekrompen. Dat heeft door de jaren heen zijn tol geëist, zo blijkt uit gegevens van de Stichting Hofvogels, die een uilenwerkgroep binnen haar gelederen heeft. Deze werkgroep houdt de uilenpopulatie in Hof van Twente nauwgezet in de gaten. Zo beheren zij de ongeveer 35 geregistreerde kasthouders. Op de erven van deze kasthouders staan in totaal 180 steenuilenkasten, 117 kerkuilenkasten en 22 kasten voor de bosuil.


In 2014 en 2015 is sterk geïnvesteerd in de uitbreiding van het aantal nestkasten voor de steenuil. Deze uitbreiding resulteerde in 2014 in een toename van het aantal geregistreerde broedpaartjes. Een ontwikkeling die, ondanks 70 extra geplaatste nestkasten in 2015, niet doorzette. 2015 ging als gevolg van onvoldoende voedselaanbod als een mislukt broedjaar de boeken in. Wel kan worden geconcludeerd dat zich in de laatste jaren gemiddeld 110 geregistreerde broedparen in de geplaatste nestkasten in de gemeente Hof van Twente bevinden, blijkt uit cijfers.

Plan van aanpak
Het beschermingsplan omvat globaal twee periodes. Tussen nu en 2018 wordt het project ‘Steenuilvriendelijk erf’ opgestart. Binnen dit project worden drie leefgebieden geselecteerd waarin minimaal tien erven ‘steenuilvriendelijk’ worden ingericht. De steenuil houdt van door mensen gemaakte kleinschalige cultuurlandschappen. Omgevingen met vee, oude schuurtjes, knotwilgen, hoogstam fruitbomen, beukenhagen, takkenmuurtjes enzovoorts zijn een extra stimulans voor de keuze van zijn territorium, omdat hij hier zijn voedsel kan vinden.
Ook wordt die periode gebruikt om het belang van de steenuil onder de aandacht van inwoners van Hof van Twente te brengen. Er worden projecten op de basisscholen gedaan en er worden fondsen geworven.


In 2019-2020 wordt voortgeborduurd op uitbreiding van het aantal erven waar de steenuil leeft.

Hengelo e.o.