Volledig scherm
Asbestvezels kunnen levensgevaarlijke ziekten veroorzaken. © Carlo ter Ellen DTCT

Rijk geeft deze 7 gemeenten in Twente 38 miljoen om asbest te lijf te gaan

GOOR - De rijksoverheid stelt tot en met 2022 een bedrag van 38 miljoen euro beschikbaar om in zeven gemeenten in Twente op verontreinigde locaties asbest te kunnen saneren. Het gaat om plekken in de Hof van Twente, Wierden, Borne, Hellendoorn, Rijssen-Holten, Haaksbergen en Twenterand. 

Bestuurders uit deze gemeenten en de provincie Overijssel tekenen daartoe donderdag een samenwerkingsovereenkomst. De sanering richt zich op met asbest verontreinigde bodem en daken in de betrokken gemeenten. De asbestaanpak richt zich in het bijzonder op verontreinigingen die gerelateerd zijn aan de afvalstromen vanuit de Eternetfabriek in Goor en waarvan de schadelijke effecten waarneembaar zijn in de Hof van Twente en omliggende gemeenten in Twente.

Speelplaatsen en tuinen

Waar en op welke locaties de komende jaren zal worden gesaneerd,moet de komende tijd worden geïnventariseerd. Bij de inventarisatie richten de gemeenten en de provincie zich op risicovolle plekken, waar de asbestverontreiniging leidt tot onaanvaardbare risico's voor inwoners.  De meest risicovolle locatie wordt gevormd door locaties waar mensen in contact kunnen komen met asbestverontreiniging, zoals speelplaatsen en tuinen.  Ook locaties waar bijvoorbeeld woningbouw is voorzien, moeten worden gesaneerd. Bij sanering van asbestdaken wordt gestreefd naar een zo duurzaam mogelijk alternatief, bijvoorbeeld in de vorm van het aanbrengen van zonnepanelen.

Levensgevaarlijk

Asbestvezels kunnen levensgevaarlijke ziekten veroorzaken als longkanker en mesothelioom (longvlieskanker of buikvlieskanker) veroorzaken. In Goor, de plaats in de gemeente Hof van Twente waar de Eternitfabriek in 1937 de deuren opende, is in 2001 een begin gemaakt met de sanering van asbestlocaties. Sindsdien is een groot aantal asbestwegen en percelen aangepakt. Sinds 1993 geldt een landelijk productieverbod voor asbest. In 2024 moet een verbod op asbestdaken van kracht worden.

Wethouder Harrie Scholten van de gemeente Hof van Twente en gedeputeerde Annemieke Traag denken niet dat het bedrag van 38 miljoen euro dat beschikbaar is toereikend is om alle vervuilde locaties aan te pakken. Daarom is een aanvraag voor nog eens 27 miljoen euro onderweg.

Hengelo e.o.