Schade aan monumentale Molen van Buursink in Markelo dreigt

MARKELO - De bouw van drie woningen aan Roosdomsweg zijn dusdanig van invloed op windvang dat het binnenwerk van de molen zwaarder wordt belast.

Als projectontwikkelaar Ter Steege de geplande drie geschakelde woningen gaat bouwen op de hoek Roosdomsweg met de Stationsstraat, gaat molen De Hoop, (in de volksmond Molen van Buursink) daar zeker last van hebben. Het risico bestaat zelfs dat door veranderde windstromen het binnenwerk van de molen extra belast wordt en mogelijk schade oploopt. Draaiende onderdelen moeten dan versneld vervangen worden.

Bouwkundig onderzoek
Dat valt op te maken uit het onderzoek dat bouwkundig adviesbureau Alhof heeft gedaan naar de gevolgen van de nieuwbouw op de molen. Dat onderzoek is uitgevoerd nadat het Stichtingsbestuur van de Molen van Buursink tijdens een onlangs gehouden informatieavond over de nieuwbouw van Ter Steege, haar zorg uitte over de gevolgen van het nieuwbouwplan op de windvang van de monumentale molen.

Tempelman
De drie woningen die projectontwikkelaar Ter Steege wil bouwen op de plek van het voormalige kantoor van Tempelman, worden met een nokhoogte van 9 meter hoger dan de huidige bebouwing, die maximaal 7,3 meter hoog is. De bebouwing komt ook dichterbij de molen te staan dan het voormalige kantoor. Allemaal factoren die van invloed zijn op de wind die de molen bereikt. Alhof concludeert dat de molen veel meer last krijgt van wervelingen in de windbaan, met extra belasting op het gevlucht en alle tandwielen en assen in de molen tot gevolg.’

Erfgoed
Buurtbewoners vinden het onverteerbaar dat op deze manier wordt omgesprongen met cultureel erfgoed, zo schrijven zij in een brief aan de raad. De in 1838 gebouwde Molen De Hoop is een rijksmonument. In 1991 is de molen nog ingrijpend gerestaureerd. De molen is op parttime basis in gebruik, voor toeristische en educatieve doelen.

Privacy
Omwonenden dienden al eerder bezwaren in tegen de plannen van Ter Steege. Zij vinden het nieuwe bouwwerk te massaal en vrezen dat hun privacy wordt aangetast. Ze willen ook de garantie dat de 70 jaar oude kastanjeboom op de hoek kan blijven staan. Tot slot stellen ze dat ze ontevreden zijn over de manier waarop de buurt is betrokken bij de plannen voor de herbestemming van het Tempelmankantoor.

Gemeenteraad
De buurt doet daarom een oproep aan de gemeenteraad, om de benodigde bestemmingsplanwijziging af te wijzen. Daarover wordt tijdens de raadsvergadering van morgen besloten.

Hengelo e.o.