Volledig scherm
© Thinkstock

Subsidie voor eenmalige activiteiten in Hof van Twente

GOOR - Organisaties die dit jaar eenmalig een activiteit willen houden op het gebied van sport, cultuur, zorg of jeugd, kunnen daarvoor subsidie aanvragen bij de gemeente. Dat geldt ook voor activiteiten waardoor de buurt of vereniging gezelliger wordt of waardoor mensen elkaar beter leren kennen. 

Hiermee wil de gemeente de zelfredzaamheid van burgers en participatie van kwetsbare groepen vergroten en het vrijwilligerswerk en de leefbaarheid in kernen en buurtschappen stimuleren. Het geld kan worden toegekend aan verenigingen of stichtingen. 

Daarnaast kunnen sportclubs subsidie krijgen voor sportstimulering. Daarbij gaat het onder meer om sportactiviteiten voor mensen met een beperking, inzet van langdurig werklozen, mensen met een arbeidshandicap, re-integratie en vitale senioren en ontwikkeling en ontmoeting van de jeugd. Initiatieven gericht op het voorkomen van eenzaamheid komen ook voor subsidie in aanmerking. Het geld kan ook worden gebruikt als bijdrage in de organisatie van grote, landelijke en internationale sportevenementen. Aanvragen kunnen vanaf 1 maart via het digitaal aanvraagformulier worden ingediend. Op 1 april sluit de indieningstermijn. Zie: hofvantwente.nl/subsidies

Hengelo e.o.