Volledig scherm
© stock.xchng

Update | Geen windmolens in Markelo

GOOR/MARKELO – Er komen geen windmolens in het buitengebied van Markelo. Wethouder Wim Meulenkamp heeft dit donderdagmiddag bekendgemaakt.

Hij heeft een streep gehaald door drie windparken met in totaal veertien 200 meter hoge windmolens wegens het massale verzet onder inwoners van Markelo. Het college vindt dat de parken niet voldoen aan het beleid dat door de gemeenteraad is vastgesteld. Dat beleid legt de nadruk op initiatieven vanuit de samenleving, de mogelijkheid voor omwonenden om financieel mee te delen en draagvlak in de buurt.

De windparken zijn een initiatief van De Wolff Nederland Windenergie uit Heerenveen.

Inwoners van buurtschappen waar de molens waren gepland, reageren verheugd op het afblazen van de voornemens. Zij hebben aangekondigd te gaan zoeken naar alternatieven. Daar is wethouder Meulenkamp blij mee.

Gesprekken

Nadat de principeverzoeken zijn binnengekomen, heeft de gemeente diverse gesprekken gevoerd met de initiatiefnemers, de grondeigenaren van de drie beoogde locaties en (groepen) omwonenden en anderszins betrokkenen. De uitkomsten van die gesprekken, in combinatie met de verzoeken zoals de initiatiefnemers die hebben ingediend, brachten het college tot de conclusie dat de principeverzoeken niet voldoen aan de uitgangspunten van het beleid.

Energieneutraal in 2035

Het college staat nog steeds achter haar ambitie om in 2035 energieneutraal te zijn. Dit betekent dat soms besluiten nodig zijn waar niet iedereen achter kan staan. Wij zijn op zoek naar duurzame initiatieven van onderop en daarbij zijn verschillende vormen van energieopwekking mogelijk. De weg naar energieneutraliteit is echter een weg die we bij voorkeur samen moeten bewandelen, niet een weg waarbij we tegenover elkaar komen te staan. Dit betekent dat het college, onder andere met het Platform Buurtschappen en de inwoners aan de slag gaat om samen energieneutraal te worden.

Stimuleren van initiatieven

Het Platform Buurtschappen Hof van Twente heeft in een brief aan college en raad te kennen gegeven een duurzaamheidscommissie te willen oprichten. Hiermee willen ze samen met inwoners actief op zoek naar mogelijkheden om de duurzaamheidsdoelstellingen te halen, met de Routekaart als uitgangspunt. Daarnaast gaat de gemeente verder met al ingezette acties, waaronder het oprichten van duurzaamheidsplatforms per kern en/of buurtschap, en de uitreiking van de Duurzaamheidsprijs voor de duurzaamste ideeën van Hof van Twente.

Wat ging vooraf

In oktober ontving de gemeente drie principeverzoeken voor de realisatie van windmolenparken. De verzoeken waren afkomstig van De Wolff Nederland Windenergie, samen met een aantal grondeigenaren in Hof van Twente. Het betrof verzoeken voor drie windparken:

 Windpark Elsen: 4 windturbines in het gebied tussen de Rijssenseweg en de Provinciale weg ter hoogte van Elsen.

 Windpark Twentekanaal: 6 windturbines in het gebied ter hoogte van het Twentekanaal, circa anderhalve kilometer ten westen van Goor en circa 1 kilometer ten oosten van Stokkum.

 Windpark Schipbeek Markelo: 4 windturbines in het gebied ten westen van de Schipbeek, circa 700 meter ten noorden van het Twentekanaal en ten zuiden van Markelo.

Hengelo e.o.