Volledig scherm
© Thinkstock

Viverion zet minder mensen huurhuis uit in Hof van Twente

GOOR/LOCHEM - De woningcorporatie Viverion, die woningen verhuurt in de gemeenten Hof van Twente, Rijssen-Holten en Lochem, heeft in 2015 zeven huurders hun woning uit moeten zetten, omdat zij een grote huurachterstand hadden opgelopen. Het gaat om vier huurders in Hof van Twente en drie in de gemeente Rijssen-Holten.

Dat meldt de woningcorporatie in haar jaarverslag over 2015. Van de zeven ontruimingen waren op moment van ontruimen nog drie huurders in de woning aanwezig: een in de gemeente Rijssen-Holten en twee in Hof van Twente. Vorig jaar moesten nog negen huishoudens de huissleutel inleveren, waarvan vijf in Hof van Twente. In 2013 waren het er zestien, waarvan vier in Hof van Twente.


Het aantal ontruimingen door Viverion laat al een aantal jaar een dalende trend zien. Het gevolg van een nieuwe aanpak voor huurders met een huurachterstand. Zo wordt nauw samengewerkt met de lokale hulpverlening. Huurders die de huur wel willen betalen, maar dat niet kunnen, worden zo een handje geholpen. Doel is die mensen weer op eigen benen te laten staan, zodat ze niet weer in dezelfde financiële penarie terechtkomen. In 2015 werden er 35 ontruimingsvonnissen door de rechtbank uitgesproken. In zeven situaties leidde dit tot een daadwerkelijke ontruiming, de rest van de huurders wist met hulp alsnog de huur over te maken.


De woningcorporatie meldt in haar jaarverslag dat het percentage huurders dat een huurachterstand heeft eveneens fors gedaald is. Ook dit is het gevolg van de nieuwe aanpak. De corporatie wil strak en consequent zijn wat betreft het incassobeleid, maar er is ook aandacht voor de menselijke kant. Samen met de huurder worden afspraken gemaakt om de huurachterstand in te lopen.

Zakelijk huren
Speciale aandacht is er voor zakelijke huurders die hun huur niet meer kunnen betalen. Dat was bijvoorbeeld het geval bij de Kinderopvang Triangel, die in financiële problemen raakte en eind 2015 failliet ging. Om dat niet nog een keer te laten gebeuren heeft Viverion aan drie zakelijke huurders huurkorting verleend. Die korting is tijdelijk, want bij groei van het bedrijf worden de huren opgetrokken naar marktconforme bedragen.

Hengelo e.o.