Volledig scherm
Directeur Jan Boon van chemiefabriek Elementis in Delden. © Emiel Muijderman

Waarom veiligheid op 1 staat bij Elementis in Delden

DELDEN - Het wordt directeur Jan Boon regelmatig gevraagd: of hij bij een gevaarlijk bedrijf werkt? Zijn antwoord is standaard: "Nee, ik werk bij een risicovol bedrijf. Het wordt pas gevaarlijk wanneer we die risico's niet goed managen. We moeten voorkomen dat Elementis Specialties een gevaarlijke onderneming is dan wel wordt."

In een adem voegt Boon eraan toe dat hij best tegenover het chemiebedrijf wil wonen. "Ik weet wat de risico's zijn en weet wat we doen om die in de hand te houden. Wij doen hier een redelijk goede job waarin we steeds beter worden. Als ik geen buurman zou willen zijn, heb ik m'n werk niet goed gedaan. In de eerste zes weken na mijn aanstelling heb ik gelogeerd bij het Wapen van Delden dat hier tegenover ligt. Ik had er geen nare gevoelens bij."

Gepokt en gemazeld
De 59-jarige Jan Boon is sinds december vorig jaar directeur van Elementis Specialties aan de Langestraat. Het chemiebedrijf in Delden staat op de lijst met twintig meest risicovolle bedrijven in Overijssel, omdat met gevaarlijke stoffen wordt gewerkt. Boon is chemicus van beroep en is gepokt en gemazeld in de branche.

Eerste prioriteit
Vanaf zijn aantreden is de leiding gesplitst in een commerciële- en een operationele eindverantwoordelijke. Boon is van de operationele kant en belast met de veiligheid van de fabriek. En veiligheid is de eerste prioriteit, belangrijker dan de productie. "Je hebt altijd een spanningsveld tussen het operationele en het commerciële. Daarom is het goed dat veiligheid hier altijd nummer een is en dat we nooit concessies zullen doen aan de veiligheid. Daar is geen discussie over. Uitgangspunt is dat niets belangrijker kan zijn dan de tijd die je nodig hebt om veilig te werken," vertelt Boon.

Veilige leefomgeving
Samen met de gemeente en de Veiligheidsregio Twente begon Elementis Specialties vorige maand een initiatief om met omwonenden aan een veilige leefomgeving te werken. Onder zo'n 100 'buren' in een straal van ongeveer 700 meter werd een enquête verspreid met vragen als hoe omwonenden over de veiligheid van het chemiebedrijf denken en hoe ze over de risico's en mogelijke calamiteiten willen worden geïnformeerd?

Herkennen
Ook komt in dit project aan de orde hoe omwonenden gevaarlijke situaties kunnen herkennen, hoe zij zich daarop kunnen voorbereiden en hoe ze dan moeten handelen. Met de uitkomsten van de enquête kan de informatievoorziening vanuit het bedrijf verbeteren en de buurt veiliger worden, is de gedachte. Binnenkort is er een informatiebijeenkomst voor de omwonenden. "We zijn meer open over mogelijke risico's dan eerder. Daar hebben omwonenden ook recht op. Dat we onder een vergrootglas liggen is terecht. We hebben per jaar twee bijeenkomsten met onze buren en sindskort ook een WhatsAppgroep. Dat wordt op prijs gesteld."

Life saving rules
Uit extern onderzoek van onder meer de provincie blijkt dat Elementis Specialties haar veiligheidssystemen om risico's te beheersen op orde heeft. Boon: "Dat is positief, maar we zijn er nog niet. We zijn nu bezig met het gedrag van onze medewerkers, dat ze zich voortdurend beseffen in welke omgeving ze werken. We hebben tien life saving rules opgesteld voor veilig werken. Als ik onze medewerkers 's nachts wakker maak moeten ze daarvan bij wijze van spreken minstens zeven kunnen opdreunen. Zo belangrijk vinden we dat. Van alle incidenten wordt 95 procent veroorzaakt door menselijk gedrag. Ik heb in mijn loopbaan veel serieuze incidenten gezien, doordat personeel van procedures afweek. Dat is dus not done."

Film
Wie bij Elementis Specialties over de vloer komt krijgt meteen te maken met het aspect veiligheid. Zo wordt elke bezoeker verplicht te kijken naar de veiligheidsfilm zodat iedereen weet welke veiligheidseisen er zijn en waar hij/zij zich verplicht moet houden. Ook krijgen bezoekers een folder waarin staat wat te doen bij calamiteiten en een plattegrond van het 16 hectare grote bedrijfsterrein waarop de nooduitgangen staan aangegeven. Ook buiten, op het bedrijfsterrein, geven talloze borden aan waar bezoekers zich aan dienen te houden. 'Wij zijn zelf verantwoordelijk voor onze veiligheid en de veiligheid van onze collega's', staat op een van de bedrijfsgebouwen.

Brandweer
Elementis Specialties heeft een eigen brandweer met twee auto's, een speciale EHBO-kamer met AED, automatische sprinklerinstallaties, detectiesystemen en douches voor mensen die zijn blootgesteld aan gevaarlijke stoffen. Daarnaast heeft het bedrijf een eigen aansluiting op het spoor voor de aanvoer van grondstoffen en een eigen waterzuivering.

Wie zich niet aan de voorschriften houdt heeft een probleem. Zo werd enkele jaren geleden een werknemer op staande voet ontslagen die op een plek rookte waar dat niet is toegestaan.

Hengelo e.o.