Volledig scherm
© Getty Images/iStockphoto

Baby heeft verkeerde naam door onduidelijke digitale aangifte ZGT

ALMELO – De digitale geboorteaangifte via de iPad in het ZGT leidt tot kostbare fouten in de burgerlijke stand. De rechtbank in Almelo heeft dit jaar al drie keer de naam van een baby moeten wijzigen omdat er iets fout was gegaan bij de aangifte. 

In Almelo kunnen ouders sinds 2016 digitaal aangifte doen van de geboorte van hun kind. Een iPad op de afdeling verloskunde van het ZGT bespaart de vader sindsdien de gang naar het stadhuis. De gemeente kreeg begin dit jaar zelfs de Digitale Innovatie Award voor deze dienstverlening. Maar de rechtbank in Almelo is aanzienlijk minder enthousiast: al drie keer moesten ouders de gang naar de rechter maken omdat het kind niet de goede naam had. Dat kost enkele honderden euro's omdat er een advocaat moet worden ingehuurd voor een officiële procedure.

Roepnaam

Vorige week deed de rechtbank uitspraak in de zaak van een echtpaar uit Borne. Hun kind werd op 2 oktober 2017 in het ZGT in Almelo geboren. Toen de kersverse ouders de voornaam van het kind moesten invullen op de iPad twijfelden ze: werd er met ‘voornaam’ nou de roepnaam of de drie volledige voornamen van hun kindje bedoeld? Een verpleegkundige zei dat het alleen om de roepnaam ging. Maar toen de ouders van de gemeente Borne de officiële papieren kregen beseften ze dat de verpleegkundige het fout had. Ze moesten naar de rechter stappen om hun kindje van de juiste drie namen te voorzien. 

De rechter deed niet moeilijk over de naamswijziging, maar deelt in het vonnis wel een flinke sneer uit naar ZGT en gemeente. “De rechtbank constateert dat het openstellen van de mogelijkheid om digitaal aangifte te doen leidt tot een toenemend aantal wijzigingsverzoeken, met alle kosten van dien voor verzoekers. De rechtbank overweegt dan ook dat niet elke mogelijkheid die technologie biedt ook een vooruitgang betekent.” Volgens de rechtbank is 'ambtenaar van de burgerlijke stand' geen loze functie: die vervult wel degelijk een officiële taak door de aangifte te controleren en te wijzen op eventuele fouten. Die taak kan volgens de rechter niet zomaar door een verpleegkundige worden overgenomen.

De naamswijziging blijft overigens een leven lang zichtbaar op de geboorteakte: er wordt geen nieuwe akte uitgegeven, maar er wordt aangetekend dat de naam gewijzigd is.

Betere instructies

Volgens wethouder Irene ten Seldam van Almelo zal er gekeken worden naar duidelijker instructies, zowel in het digitale formulier als bij het verpleegkundig personeel van het ZGT. "Als er vragen zijn over de aangifte moeten ouders altijd naar de ambtenaar van de burgerlijke stand. Het is heel lief van verpleegkundigen dat ze antwoord geven, maar dat is niet hun bevoegdheid", zegt de wethouder. Ze wil daarover in gesprek met het ZGT. Overigens doet de uitspraak van de rechter niet af aan haar trots over de digitale voorziening: "Ook bij aangifte op het stadhuis ging wel eens wat mis. Geen systeem is onfeilbaar."

poll

ANWB: mijd A35 tijdens de spits deze week

ANWB: mijd A35 tijdens de spits deze week

  • Paniek! Ik heb echt geen idee hoe ik nu op mijn werk kom (22%)
  • Dan sta ik straks op de binnenwegen in de file (64%)
  • Ik werk wel een weekje vanuit huis (14%)
1563 stemmen