Volledig scherm
© Franks Nikkels

Opinie | Politieke stokpaardjes helpen Twente niet verder

Burgemeester Nauta, met in haar kielzog CDA-partijgenoten Rutten en Faal, maakten zich de afgelopen weken in De Twentsche Courant Tubantia hard voor een boer in de Twente Board. Een mooi voorbeeld van hoe Twente geregeld blijft hangen in discussies over posities en belangen.

Natuurlijk deel ik hun menig dat het van groot belang is dat de ontwikkelingen in de agrarische sector op een juiste manier worden vertaald richting de Twente Board, zoals voor alle sectoren geldt. Des te belangrijker lijkt het mij dat men, in plaats van een positie in deze board te claimen, met inhoudelijke voorstellen komt over de manier waarop deze sector een rol kan spelen in de ontwikkeling van Twente tot een topregio in Europa.

Weinig initiatief bij boeren
Ik kan me namelijk niet herinneren dat er (op één energieproject na) in de afgelopen jaren vanuit de agrarische sector op enigerlei wijze initiatief is genomen om toenadering tot de Twente Board te zoeken en met elkaar van gedachten te wisselen over de kansen die deze sector biedt voor het versterken van de economische positie van Twente, op korte en lange termijn. Want daar gaat het de Twente Board per slot van rekening om.

Niet hoopvol
Dat is jammer, want voor mij (als leek voor wat betreft de agrarische sector) is het namelijk niet direct logisch dat deze sector een belangrijk speerpunt vormt voor de doorontwikkeling van onze regionale economie. En als ik zelf wat onderzoek doe, dan stemt de uitkomst niet hoopvol.

Uit data van het CBS en de Universiteit Wageningen blijkt dat het aantal agrarische bedrijven in de afgelopen 50 jaar met meer dan 80 procent is afgenomen. In Twente is dit zeer duidelijk zichtbaar. Statistieken uit de Twente Index laten zien dat het aantal agrarische bedrijven in onze regio sinds 2009 met meer dan 1.000 is gekelderd, resulterend in een verlies van meer dan 4.000 arbeidsplaatsen.

Negatieve ontwikkeling in Twente
Het valt verder op dat deze negatieve ontwikkeling in Twente sterker is dan in andere Nederlandse regio's. Het logische gevolg is dan ook dat op dit moment ook in het landelijk gebied veel meer mensen werken in sectoren anders dan de agrarische sector. Ook zijn steeds meer bewoners van het landelijk gebied werkzaam bij bedrijven in het stedelijk gebied. En deze trends lijken zich steeds sterker door te zetten.

Natuurlijk twijfel ik niet aan het belang van de agrarische sector, als bron van voeding, grondstoffen en vanwege de impact op vraagstukken rondom duurzaamheid en energie. Daar komt bij dat het een sector is die kansen biedt voor de hightechindustrie waar innovaties als melkrobots, gezondheidsmonitoring en onbemande voertuigen ontwikkeld worden.

Focus
Maar willen we de Twentse economie echt naar een hoger niveau brengen dan moeten we focus aanbrengen. Focus op de sectoren, zoals de hightechindustrie, die veel economische waarde creëren en die bijdragen aan een sterke concurrentiepositie van Twente in Europa.

Als iedereen zijn of haar (politieke) stokpaardje echter tot speerpunt wil benoemen dan komen we in Twente niet verder. Ik hoop dan ook van harte dat alle Twentse raadsleden de moed hebben om voor een sterk en gefocust Twente te kiezen en daarin verder durven kijken dan 'het korte termijn (eigen)belang'. Want ik geloof oprecht dat een economisch krachtig Twente goed is voor de inwoners van elke gemeente, in stedelijk en landelijk gebied.

Er gaan stemmen op om ook een boer op te nemen in de Twente Board. Wat is de zin en de onzin van zo'n pleidooi?

Techniek op de akkers.
Volledig scherm
Techniek op de akkers. © ANP
  1. Eén Twents plan: zoeken naar kenners, verbinders en verkopers
    PREMIUM

    Eén Twents plan: zoeken naar kenners, verbinders en verkopers

    Samen met ondernemers en collega-leden van de Twente Board werk ik aan één Twents plan voor een betere sociaal-economische toekomst voor Twente. Een overstijgend, maar vooral gedeeld en breed gedragen plan van en voor Twente, gebaseerd op een aantal recente plannen als de Regio Deal, Agenda voor Twente en de Industrie Agenda. In het rotsvaste geloof dat deze plannen ons vooruithelpen. Immers: we halen maar liefst 30 miljoen euro op uit Den Haag voor de Regiodeal en er is geen regio in Nederland waar gemeenten zoveel investeren in een gemeenschappelijke economische agenda – de Agenda voor Twente.