Volledig scherm
De gemeente Losser wil onder strikte voorwaarden meewerken aan de realisatie van een natuurbegraafplaats in het Lutterzand. © Lars Smook

Losser en provincie positief over natuurbegraafplaats in Lutterzand

DE LUTTE/LOSSER - Het plan van Frans Zanderink voor een natuurbegraafplaats in het Lutterzand kan in principe op steun rekenen van de gemeente. Ook de provincie kan instemmen met dit initiatief, zo blijkt uit de infobrief die aan de Losserse raad is verstuurd. 

Bijna twee jaar geleden diende Zanderink (‘boer Frans’) het verzoek in om een natuurbegraafpaats mogelijk te maken op een bosperceel in het Lutterzand dat zijn eigendom is. Een plan dat hij samen met Van Waarde, een van de grondleggers van Natuurbegraven in Nederland, wil uitvoeren en dat voortkomt uit de ambities van de provincie met betrekking tot Natura 2000 en de mestwetgeving.

Voor het plan moeten diverse landschapsmaatregelen worden getroffen. Ook is er sprake van een entreegebouw (250 m2) en een parkeerplaatsen waar ruimte is voor 36 auto’s. 

Vrij toegankelijk

Het gebied blijft vrij toegankelijk voor recreatieve bezoekers. Van negatieve effecten op het omliggende natuurgebied is geen sprake en de verkeerskundige gevolgen zijn met circa negen auto's per dag zeer beperkt. Omdat er ruimtelijk gezien geen zwaarwegende belangen zijn tegen een natuurbegraafplaats op deze locatie, die tevens bij kan dragen aan de versterking van dit gebied, wil de gemeente onder 'strikte voorwaarden’ meewerken aan dit plan.

Bij de realisatie moet Zanderink wel zorgen voor gepaste verlichting bij het entreegebouw. Het Oversticht moet ook betrokken worden bij de verdere uitwerking van de plannen. De gemeente eist verder een zorgvuldige zonering van de graven en een maximumbepaling van het aantal graven per jaar. 

Oldenzaal e.o.