Volledig scherm
Jaimi van Essen staat op de tweede plaats op de D66-kandidatenlijst voor de Provinciale Staten © Eigen foto

Losser gaat nauwer samenwerken met burgers

LOSSER De gemeente Losser gaat veel nauwer samenwerken met zijn inwoners. Die belofte deed wethouder Jaimi van Essen (D66) in de gemeenteraad bij het aannemen van de nota Inwonersparticipatie. 

Bij elk plan van de gemeente wordt voortaan gekeken óf en zo ja hoe de inwoners van Losser worden betrokken. Ronald Ringenoldus (D66) vindt het een eerste stap, Janice Meerenburgh (VVD) speekt van ‘een interessant leerproces’, anderen hadden het graag wat concreter en  verder zien gaan.

Toch gingen alle handen omhoog; de nieuwe koers die Losser wil varen met inwonersparticipatie is maandagavond unaniem aangenomen door de gemeenteraad.  

Van de PvdA had het allemaal een stukje verder mogen gaan, met democratisch geregelde inspraak voor met name dorpsraden en huurdersgroeperingen. Geen schijnvertoningen, maar echte inspraak is wat Jimme Nordkamp de bedoeling: „Het is alsof we met dit voorstel de Zilvervloot binnenhalen, maar ik zie het niet. We moeten de ambitie uitspreken mensen echt inspraak te geven.” 

Wethouder Van Essen heeft de Zilvervloot evenmin zien binnenvaren: „U ziet mij niet in een feeststemming staan, maar de manier hoe we recent bij de kwaliteitsimpuls in Glane de bewoners hebben betrokken en bij de Gronausestraat, zijn goede voorbeelden hoe het kan.”

‘Echte inspraak’

Van Essen zegde Nordkamp toe best eens over ‘echte inspraak’ te willen debatteren en dat was voldoende voor de PvdA om een amendement van die strekking in te trekken. 

Inge Oort, Burgerforum: „We moeten niet de indruk wekken dat inwoners op alles invloed kunnen hebben en dat ieders mening toepasbaar is in het te voeren beleid.”

App

Voor het het CDA is slim communiceren de sleutel tot beter samenwerken met burgers. Sandra Tiethoff: „Probeer een participatie-app. Breng het gemeentehuis van Losser naar de mensen.”

Quote

U ziet mij niet in een feeststem­ming staan”

Jaimi van Essen, Wethouder van Losser

Oldenzaal e.o.