Volledig scherm

Losser opent aanval op parkeertarieven MST, 'Puur eigenbelang van Enschede'

LOSSER - De gemeenteraad van Losser wil andere gemeenten in Twente en Gelderland zo ver zien te krijgen samen op te trekken tegen Enschede en het MST vanwege de parkeertarieven

In de Losserse gemeenteraad is er, ondanks de uitleg van het MST en de Enschedese wethouder Hans van Agteren, nog steeds veel wrevel. In een nieuwe motie is dinsdagavond weer gevraagd om nader overleg. Dat overleg richt zich niet alleen op de tarieven, de onduidelijke systematiek van de kortingen, maar vooral ook op de houding van de gemeente Enschede. De stad, liet wethouder van Agteren zich onlangs nog weer eens ontvallen, heeft bewust gekozen voor een ziekenhuis in het centrum om zo ook de ondernemers tegemoet te komen.

Eigen belang
„Puur eigenbelang dus”, schetst Lies ter Haar, fractievoorzitter van Burgerforum. „Het kan toch niet zo zijn dat burgers en bezoekers daar nu de prijs voor moeten betalen. Bovendien”, voegt ze er nog eens aan toe, „krijgt de gemeente op grond van de gemeentewet ook een hogere uitkering op basis van de regiofunctie, dus een handreiking van de gemeente zou niet meer dan billijk zijn.”

Burgerforum, dat samen met CDA, D66, VVD en SDGL/PvdA een motie indiende, heeft ook signalen gekregen dat de kortingen niet alleen onduidelijk zijn, maar ook dat het personeel van het ziekenhuis vaak niet weet hoe het moet omgaan met de kortingsregelingen. Met name in de avonduren kan het gebeuren dat balies waar je een korting kan krijgen op het parkeerbedrag, niet meer bezet zijn.

Luxe
Een motie om alles in het werk te stellen om de tarieven te verlagen, werd door alle partijen gesteund. D66 wees nog wel op alternatieve parkeerplaatsen en gratis pendeldiensten op de route naar Enschede, maar gaf ook aan dat overdekt parkeren dicht bij het ziekenhuis wel een grote luxe was. „Maar het blijft een gegeven dat mensen die slecht ter been zijn, vooral aangewezen zijn op de parkeergarage. En dan is het overduidelijk dat je nu veel meer moet betalen dan in de oude situatie.”

De burgemeester sloot zich aan bij het gevoel van de gemeenteraad. „Maar je verzetten tegen de tarieven heeft alleen zin als je hier meerdere Twentse en Gelderse gemeenten achter kunt krijgen. De gemeente Enschede heeft voorgesteld dat als Losser moeite heeft met de tarieven, we maar mee moesten betalen. Dat doen we dus niet. Ik hoop dat het MST duidelijker is over de kortingen en daar ook ruimhartiger mee omgaat."

Oldenzaal e.o.

poll

Losser wil het roken ook buiten het nieuwe Kulturhus verbieden

Losser wil het roken ook buiten het nieuwe Kulturhus verbieden

  • Goede zaak, roken moet je zoveel ontmoedigen (38%)
  • Betuttelend, buiten maak ik zelf wel uit waar ik rook (55%)
  • Hebben ambtenaren tijd om te roken dan? (7%)
675 stemmen