Volledig scherm
Een van de teruggevonden markestenen bij De Lutte © De Dree Marken

Markestenen bij De Lutte
‘terug’ gevonden

DE LUTTE - De werkgroep Grensstenen van de historische vereniging De Dree marken heeft drie ‘nieuwe’ markestenen ontdekt in het buitengebied tussen Oldenzaal en De Lutte.

Het gaat om stenen die al in gebruik waren om de grenzen van marken (een soort Middeleeuwse gemeenten) aan te geven voor de komst van vorst-bisschop ‘Bommen Berend’ naar Twente.

De werkgroep Grensstenen van De Dree Marken gebruikt de nieuwste technieken om dergelijke stenen terug te vinden. Daarbij worden digitale kadasterkaarten gelegd over oude kaarten. De coördinaten van plekken waar markestenen worden vermoed, worden opgezocht waarna het zoeken begint. Vaak bevinden de oude stenen zich onder flink wat bladeren en aarde. Prikstokken zijn daarom onontbeerlijk.

Op het moment dat een markesteen wordt teruggevonden plaatst de werkgroep er een markeringsbordje bij zodat ze niet weer onbedoeld verdwijnen.

De drie stenen die onlangs zijn teruggevonden bevinden zich overigens midden in een bosperceel en zijn niet direct toegankelijk 

Oldenzaal e.o.