Volledig scherm
een impressie van een moderne villa © Building Design Architectuur

Moderne nieuwbouwvilla Losser mag er komen

LOSSER - De moderne villa op de hoek van de Dr. Frederiksstraat en de Gronausestraat in Losser mag gebouwd worden. Daar stemde het merendeel van de gemeenteraad dinsdagavond voor.

Het plan voor een moderne villa op het braakliggende terrein naast de Maria Geboortekerk in Losser leidt al langer tot discussies in de gemeenteraad. Ten eerste vanwege de invloed van het bouwplan op de bedrijfsvoering van tegenovergelegen slagerij en slachterij Luijerink. Wordt de slager wel of niet beperkt in haar slachtactiviteiten als de woning er gaat komen? 

Cultuurhistorisch

Tweede discussiepunt was het moderne ontwerp van de villa, die mogelijk niet binnen het welstandsniveau zou passen dat geldt voor die locatie. Volgens de welstandsnota, die de gemeenteraad in 2013 heeft vastgesteld, moet de bebouwing in dat niveau namelijk een cultuurhistorisch karakter hebben. Die twee punten leidden er voor de zomer toe dat de raad het besluit over het bouwplan uitstelde. 

Dinsdagavond stond de villa opnieuw op de agenda, en dit keer kon het merendeel van de raad instemmen met het besluit om de woning toe te staan. Zowel CDA, VVD als D66 stemde voor, PvdA en Burgerforum bleven kritisch en stemden tegen.

Precedent

Ondanks de uitleg die het college en de stadsbouwmeester in de tussentijd hebben gegeven, zagen zowel Burgerforum en PvdA niet in waarom af is geweken van het welstandsniveau. Volgens Jimme Nordkamp (PvdA) wordt op die manier een precedent geschept. VVD, die eerder ook kritisch was over het ontwerp van de villa, was na de uitleg wel voldoende overtuigd en stemde daarom in. „Tijdens de vorige raadsvergadering was ons onvoldoende uitgelegd waarom er is afgeweken van het beleid zoals we dat hebben vastgesteld. Dat is nu wel gebeurd. Als we de procedure volgen, is die zorgvuldig en correct doorlopen”, aldus Janice Meerenburgh van VVD. 

De eventuele beperkingen voor de bedrijfsvoering van slachterij Luijerink waren met uitzondering van Burgerforum geen discussiepunt meer voor de raadsleden. Zij gingen mee in de conclusies van onderzoeksbureau Kragten (het voormalige Windmill) over de stankcirkel. Deze geur- en geluidsnorm bepaalt binnen welke afstand van de slachterij er bewoning mag zijn. En omdat de villa op de hoek van de Dr. Frederikstraat en Gronausestraat niet de dichtstbijzijnde woning is, is deze ook niet leidend in het bepalen van de stankcirkel. 

Oldenzaal e.o.