Volledig scherm
Henk Filipsen temidden van jonge spelers van Volley'68

Overdinkelnaar Henk Filipsen wil partijdigheid vermijden

OVERDINKEL - Henk Filipsen even geen voorzitter meer van Volley'68 en van muziekvereniging Sempre Crescendo. Raadslid wil wel meepraten over subsidiebeleid.

Henk Filipsen, raadslid van Burgerforum, wil ten koste van alles belangenverstrengeling voorkomen. Hij heeft zijn bestuurstaken voorlopig neergelegd om in de raad van Losser volop mee te kunnen praten over het nieuwe subsidiebeleid.

Aan de stemming over het onderwerp neemt hij bewust niet deel. „Om mijn positie zo zuiver mogelijk te houden. Als er wordt gestemd, ga ik wel even naar het toilet. Ik wil niet dat mensen me later kunnen nageven dat ik heb gestemd in het belang van beide verenigingen. Over de grote lijn van het nieuwe subsidiebeleid praat ik wel mee. Over beide clubs zeg ik bewust niets”, aldus Filipsen, die zijn ‘spagaat’ vooraf terloops heeft aangestipt bij burgemeester Michael Sijbom. Met raadsgriffier Ben Piklua sprak hij uitvoeriger over zijn opstelling.


Filipsen: „Eerder dit jaar hebben we als raad een cursus integriteit gehad. Daarbij is afgesproken dat mocht je je zelf voor een dilemma gesteld zien, je dat zou bespreken met de voorzitter van de raad. In dit geval dus de burgemeester. Dat heb ik ook gedaan.” Het gesprek was niet uitgebreid, maar Filipsen legde de situatie wel uit. Sijbom heeft vervolgens geen advies gegeven. Filipsen had wel mogen stemmen.

Oldenzaal e.o.

poll

Losser wil het roken ook buiten het nieuwe Kulturhus verbieden

Losser wil het roken ook buiten het nieuwe Kulturhus verbieden

  • Goede zaak, roken moet je zoveel ontmoedigen (42%)
  • Betuttelend, buiten maak ik zelf wel uit waar ik rook (50%)
  • Hebben ambtenaren tijd om te roken dan? (8%)
931 stemmen