Volledig scherm
Maas Architecten. Het plan van de gemeente Losser om een nieuw woongebied te bouwen op het voormalige Topcraft-terrein in Losser, valt niet in goede aarde bij omwonenden. © Maas Architecten

Plan voor woonwijk aan het Losserse Dinkeldal gaat door

LOSSER - De nieuwbouwwijk ‘Wonen aan het Dinkeldal’ gaat er komen. Dinsdagavond stemde een nipte meerderheid van de Losserse gemeenteraad in met het bestemmingsplan.

Met tien stemmen voor (CDA en VVD) en negen stemmen tegen (Burgerforum, PvdA, D66) werd de knoop doorgehakt. CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) Losser mag verder met de realisatie van de nieuwe woonwijk met dertig woningen op het voormalige Topcraft-terrein. 

De vele weerstand tegen het plan, er werden negen zienswijzen ingediend, bracht de raad uiteindelijk toch niet op andere gedachten. Ook het alternatieve plan van ondernemers om het bedrijventerrein te revitaliseren, werd verworpen. Zowel CDA, VVD als D66 waren van mening dat een vernieuwd bedrijventerrein het uitzicht op het Dinkeldal niet zal bevorderen.

Wel benadrukten de raadsleden dat de gemeente de ondernemers actief moet helpen bij het zoeken naar alternatieve huisvesting en ook waar mogelijk een flexibele einddatum hanteren, wanneer de realisatie van de woonwijk op zich zal laten wachten. 

Onzekerheid over verkoop

Een andere belangrijke kanttekening die werd gemaakt tijdens de raadsvergadering had te maken met de verkoop van de kavels. Want wie draait ervoor op, op het moment dat de dertig kavels niet allemaal worden verkocht aan de CPO-leden? Op het moment zijn er 28 à 29 belangstellenden, maar of zij daadwerkelijk overgaan tot koop is onduidelijk. Als dat niet het geval is, moet de gemeente dan zelf de kavels zien te verkopen?

Het standpunt van CDA-raadslid Jos in het Veld dat de betreffende projectontwikkelaar de gehele grond in één keer aan zou moeten kopen, kon op steun rekenen van andere raadsleden en ook van wethouder Harry Nijhuis, al kon hij daar geen zekerheid over geven. „Het is niet verstandig om voorwaarden te stellen, maar we zullen de onderhandelingen zeker met die insteek aangaan”, zei Nijhuis daarover.

Motie

Om die woorden kracht bij te zetten, diende CDA uiteindelijk toch een motie in, met steun van VVD en D66, waarin zij pleiten voor verkoop van de gehele grond aan de projectontwikkelaar. Mocht dat niet lukken, willen de fracties dat de verkoop in twee fases gedaan wordt. In dat geval zou het onbebouwde deel van de grond allereerst bouwrijp gemaakt worden en in één keer worden verkocht aan de projectontwikkelaar.

Pas in de tweede fase zou dan het terrein waar nu de ondernemers zijn gevestigd, op de schop gaan. Zo krijgen ook de ondernemers de tijd om nog wat langer te zoeken naar alternatieve huisvesting en blijft het risico voor de gemeente om met onverkochte kavels over te blijven kleiner, zo was de redenatie van het CDA. De motie werd uiteindelijk met 11 van de 19 stemmen aangenomen.

Werkzaamheden

Wethouder Prins gaf aan dat een fasering van de verkoop niet de voorkeur geniet, omdat dat de verkoop van de kavels zou bemoeilijken „Mensen zitten er niet op te wachten om vanuit een nieuwe woning nog een tijd lang uitzicht te hebben op die werkzaamheden.” „Maar”, zo zei ze na afloop van de vergadering, „het is beter dan alle kavels alsnog los te moeten verkopen.”

Oldenzaal e.o.

Poll

Bezoekers dupe van conflict rond rode Brueghelmunt

Bezoekers dupe van conflict rond rode Brueghelmunt

  • Schandalig dat Lossernaren met de gebakken peren zitten (45%)
  • Domme pech, moet je maar niet zoveel munten inslaan (27%)
  • Afschaffen die munt en gewoon mobiel betalen (28%)
157 stemmen