Volledig scherm

Rechtzaak tegen bomenplant in Overdinkel

OVERDINKEL - Bewoners Kerkhofweg in Overdinkel stappen naar rechter om kap 18 bomen te voorkomen. Zaak vertraagt aanleg centrumplein.

Pogingen van de gemeente om met de bewoners in gesprek te komen, om zo toch nog een oplossing te creëren, hebben de laatste drie weken niets opgeleverd. Ze verwijzen naar hun advocaat en en die verwijst weer naar de rechtszaak.

Beroep
Op 24 juni 2016 is er beroep ingesteld tegen het kappen van 18 bomen op het toekomstige centrumplein Overdinkel. Dit heeft gevolgen voor de planning en fasering van de realisatie van dit plan. Het beroep is vooral gericht tegen de kap van de bomen tussen de achterkant van het kulturhus en de woningen van de Kerkhofweg.

Het gaat om één kapvergunning waar ook de bomen aan de voorkant van het kulturhus in zitten waardoor formeel tegen alle te kappen bomen beroep wordt aangetekend.

Intrekken
Het college is van plan de vergunning deels in te trekken en een afzonderlijke vergunning te verlenen voor de bomen aan de voor- en zijkant. „We kunnen echter niet garanderen dat ook deze nieuwe vergunning niet wordt aangevochten”, aldus de gemeente.

Schetsen
Een klein jaar geleden hield de gemeente samen met Domijn een informatiebijeenkomst, waarbij diverse schetsontwerpen werden getoond voor ruimtes rond het nieuwe kulturhus. Afgesproken werd schetst twee, met wadi, nieuwe bomen en te kappen bomen, verder uit te werken. Op 9 maart van dit jaar werd het nieuwe plan gepresenteerd.

Met de bewoners van de Kerkhofweg en Prins Hendrikstraat was toen al gesproken over de erfscheiding, de kap en de aantallen nieuw te plaatsen bomen. Niet iedereen was gelukkig met het verwijderen van het groen achter de kulturhus. Bewoners vreesden voor aantasting van hun woongenot. Er volgde eerste een zitting voor de bezwarencommissie en nu dan de rechtzaak.

Oldenzaal e.o.