Volledig scherm
Bert Kwadijk is op non-actief gesteld door de raad van toezicht van de Zorggroep Sint Maarten. © Zorggoed Sint Maarten

Riante vertrekvergoeding voor bestuurder Kwadijk

LOSSER - De op non-actief gestelde bestuurder Bert Kwadijk van Zorggroep Sint Maarten, heeft recht op een totale vergoeding van maximaal 265 duizend euro. Dat heeft het Scheidsgerecht Gezondheidszorg beslist. De Raad van Toezicht had dat bedrag graag lager gezien, maar legt zich bij de uitspraak neer. Tegen de uitspraak is geen beroep mogelijk.

Met de uitspraak van het Scheidsgerecht Gezondheidszorg is een einde gekomen aan een slepend conflict dat begon te spelen in de laatste maanden van vorig jaar. Kwadijk kwam onder vuur te liggen bij zowel de directieraad als bij de Raad van Toezicht. Wat er zich precies heeft afgespeeld, wil woordvoerder Noud Bex niet zeggen. Het liep zo hoog op dat het vertrouwen in Kwadijk werd opgezegd. Begin februari werd hij op non-actief gezet. Een speciaal ingestelde commissie voor advies en bemiddeling kon de relatie niet meer herstellen. Omdat de partijen er niet uitkwamen over een vertrekregeling, is het Scheidsgerecht Gezondheidszorg ingeschakeld.

Teleurstellend
Volgens Bex wilde de Zorggroep Sint Maarten zich bij de vertrekregeling houden aan de Wet Normering Topinkomens. De rechter ging echter uit van de oorspronkelijke arbeidsovereenkomst uit 1999. Op basis daarvan heeft Kwadijk recht op de uitbetaling van één jaarsalaris, in zijn geval 156.000 euro en – in het geval hij niet gelijk weer werk vindt – een aanvulling op de ww. Totaal kan dat de zorggroep daarom 263 mille gaan kosten, voor de duur van de ww-periode. ‘Wij vinden dat teleurstellend’, aldus Bex. ‘Dit soort bedragen passen niet meer in deze tijd.’ Het totale bedrag had nog hoger kunnen uitvallen omdat Kwadijk in de rechtszaak behalve de vertrekpremie, ook nog een schadevergoeding eiste. Die is echter afgewezen.

De zorgorganisatie heeft, zo laat Bex weten, voldoende financiële reserves om de vertrekpremie van Kwadijk te betalen. ‘Onze cliënten zullen daar op geen enkele manier iets van merken’.

Rectificatie
Naast de financiële afwikkeling, legde het Scheidsgerecht aan de Zorggroep Sint Maarten een rectificatie op. Begin februari zei voorzitter Liesbeth Karsten van de Raad van Toezicht, dat het niet tot een strafzaak komt, omdat er niet van strafbare feiten is gebleken. Daarmee werd volgens de rechter de suggestie gewekt dat er mogelijk iets aan de hand was. Bex: ‘Die woorden zijn verkeerd opgetekend. Zo waren ze niet bedoeld.’

Bert Kwadijk begon als directeur bij de St. Maartens Stede en Oldenhove in Losser. Onder zijn leiding fuseerden zes verzorgingshuizen in Noord-Oost Twente. De Sint Maartensgroep bestaat uit zeventien verpleeginstellingen in Noord-Oost Nederland.

Opvolging
Kwadijk zit sinds februari thuis. Zijn functie is tijdelijk overgenomen door Guido van den Boorn. Voor de definitieve invulling van de functie komt een officiële procedure.

Oldenzaal e.o.