Terug naar de kazerne

In Beckum gebeurt weinig. Het lijkt daarin op Hengelo. Kerk, Boenders, Annink-Pot: dan heb je het zo’n beetje wel gehad, al geeft de staat waarin het laatste pand verkeert wel te denken. Treuriger kan de entree van een dorp niet zijn voor wie vanaf de kant van Hengelo via een al even weinig florissante rotonde Beckum binnenrijdt.