Volledig scherm
Jonge kieviten op het nest. In Twente is de ooit algemene kievit zeldzaam geworden. © Robert Westerhof

Deltaplan biodiversiteit van boeren, bedrijfsleven en natuurorganisaties

natuurHet heeft even geduurd, maar het deltaplan biodiversiteit is er dan toch. Met als doel om de dramatische afname van planten en dieren in Nederland te herstellen. In 2030 moeten de resultaten zichtbaar zijn. Het is voor het eerst dat landbouw, bedrijfsleven en natuurorganisaties op deze schaal samenwerken.

Na een jaar onderhandelen zijn landbouworganisatie LTO Nederland, bedrijfsleven en een groot aantal natuurorganisaties erin geslaagd om een gezamenlijk plan te maken voor natuurherstel in Nederland. Aanleiding waren vorig jaar de alarmerende berichten over een afname van 75 procent van de insecten in Nederland. De achteruitgang van planten en dieren is overal zichtbaar, vooral in de agrarische gebieden maar ook in natuurterreinen. In Twente en de Achterhoek zijn tal van soorten zeldzaam geworden of geheel verdwenen, zoals in het verleden algemene soorten als kievit en veldleeuwerik.

Rabobank en supermarkten

Het gisteren gepresenteerde plan is vooral een intentieverklaring om het natuurherstel gezamenlijk aan te pakken. Zo worden boeren niet gedwongen om natuurvriendelijke maatregelen op hun bedrijf te nemen, maar worden daartoe wel gestimuleerd. Zo verklaart de Rabobank zich bereid om boeren die aantoonbaar natuurvriendelijk produceren een rentekorting te geven. En willen supermarktketens ervoor zorgen dat natuurvriendelijk geproduceerde producten middels keurmerken herkenbaar voor consumenten in de schappen liggen.

Landbouw- en natuurorganisaties en bedrijfsleven roepen in het plan ook overheden, zoals gemeenten, provincies en waterschappen, op om het beheer van wegbermen, spoordijken, braakliggende bouwterreinen, slootkanten en beekoevers natuurvriendelijk uit te voeren. Op deze wijze kan op het platteland weer een netwerk van natuurzones ontstaan die tevens een verbinding vormen met bestaande natuurgebieden. Volgens de initiatiefnemers van het deltaplan is het door zo’n samenwerking mogelijk om 90 procent van het Nederlandse grondgebied te gebruiken voor het natuurherstel.