Volledig scherm

8 vragen en antwoorden over diftar in Enschede

ENSCHEDE - Zelf met de vuilniszak vol restafval op zoek naar de container? Dat is wat u over drie jaar te wachten staat. Dit en meer feiten over diftar in Enschede.

DOOR WILCO LOUWES

1. Weten we straks nog wel wat we moeten betalen?

Niet echt. Dat is namelijk sterk afhankelijk van hoe snel de afvalcontainer vol zit. Diftar betekent namelijk niets anders dan dat de inwoners moeten betalen voor de hoeveelheid afval die zij aanbieden. Nu betalen de eenpersoonshuishoudens (269 euro) en meerpersoonshuishoudens (303 euro) nog een vast jaarlijks tarief aan afvalstoffenheffing. Voor dat bedrag worden de grijze (restafval) en groene (gft-afval) containers om de week geleegd.

Op 1 januari 2017 wordt dat anders. Dan wordt, elke keer als de grijze of groene afvalcontainer aan straat wordt gezet en door vuilniswagens van Twente Milieu wordt geleegd, een tarief in rekening gebracht. Voor de zomer moeten alle afvalcontainers zijn voorzien van een chip. De medewerkers van Twente Milieu scannen de container voordat deze wordt geleegd. De prijs is afhankelijk van de inhoud van de container en nog niet definitief. Wel zijn er door het gemeentebestuur kaders gesteld (zie het kopje ‘Betalen per liter’).

2. En als je in een flat of appartement woont?

Bewoners van hoogbouw (flats en appartementen) hebben niet de beschikking over een groene of grijze afvalcontainer. Voor een groot gedeelte van deze huishoudens verandert er daarom niets. Ze kunnen hun afval nog altijd kwijt in de ondergrondse container in de buurt van hun wooncomplex. Voor hen geldt: elke keer dat de milieupas wordt gebruikt om de containerbak te openen, stijgt de eindafrekening van de afvalbelasting met minimaal een euro. Alleen voor Enschedeërs die gebruik maken van een stortkoker is het nog onduidelijk wat de gevolgen van diftar zijn.

3. Waarom diftar?

De gemeente presenteert het nieuwe afvalbeleid als een kans om met zijn allen samen te werken aan een beter milieu. Bovendien zou het de Enschedeër ook nog kunnen schelen in de portemonnee. Twee tientjes op jaarbasis, op zijn minst. En wie fanatiek zijn of haar afval scheidt, kan nog meer besparen. Tel uit je winst. Door de financiële prikkel (vervuiler betaalt) moeten Enschedeërs gestimuleerd worden om afval te scheiden.

4. En als ik gewoon alles in de grijze container blijf gooien?

Dan zal dat aan de eindafrekening te zien zijn. Wie vaker de grijze container aan straat zet, moet ook flink wat meer betalen. Het beïnvloedbare deel van de afvalstoffenheffing is weliswaar volgend jaar niet heel groot; iedereen betaalt namelijk een basistarief van 200 euro. De jaren erop zal dat basistarief afnemen (en het variabele tarief stijgen) omdat steeds meer afvalverwerkingskosten naar de vervuiler worden doorberekend.

Omdat ook de gemeente beseft dat voor een deel van de inwoners ook een financiële prikkel niet zal stimuleren tot afvalscheiding, wordt in 2019 het 'omgekeerd inzamelen' ingevoerd. Dit betekent dat de grijze container, de Otto, uit het straatbeeld verdwijnt. In ruil ontvangen Enschedeërs een oranje container voor plastic verpakkingsmateriaal, blik en drankenkartons. Het restafval dat na scheiding van gft, plastic, papier, textiel en glas overblijft moeten inwoners zelf naar de ondergrondse containers brengen. En dat kan best een eindje lopen zijn. Dat moet ook de hardnekkigste tegenstanders ertoe bewegen hun afval te scheiden.

5. Is er wel gedacht aan misbruik en illegale afvaldump?

Volledig scherm

Nee. Althans, de gemeente heeft nog geen enkel idee hoe nadelige gevolgen van diftar worden aangepakt. Behalve dat er twee fte extra worden toegevoegd aan de afdeling Handhaving. Hoe die handhaving er uit gaat zien, dat wordt nu vastgelegd in een plan van aanpak. Uitgangspunt: wie weigert te betalen en zijn afval naast de container of ergens anders dumpt, doet een sollicitatie naar een boete. Je afval stiekem in de container van de buurman gooien? Ja, dat kan. Maar, zo denkt de gemeente, doordat elke lediging straks geld kost, zullen louter volle afvalcontainers aan straat worden gezet. Er is dus geen plek meer voor een extra vuilniszak.

6.Waarom betalen voor tuinafval?

Volledig scherm

Dat vindt de gemeente eerlijker. Op dit moment is er een vast tarief afvalstoffenheffing. Dat betekent dat iedereen meebetaalt aan verwerking van gft-afval. Ook de mensen die geen tuin hebben, zoals flatbewoners. Wie vanaf volgend jaar geen groene container aan straat zet, hoeft er ook niet voor te betalen. Alles in de grijze bak dan maar? Niet verstandig, want scheiden van gft-afval door het aanbieden van de groene container is wel stukken goedkoper. Nadeel: de maatregel nodigt niet uit om zelf het gemeentelijk blad op te ruimen. En daar is het gemeentebestuur zich van bewust.

7. Hoe zit dat met papier en plastic?

Dat blijft zoals het is. Dus Enschedeërs hoeven niet te betalen voor het aanbieden van de blauwe container en verpakkingsmateriaal in plastic zakken. Die zakken maken vanaf 2019 plaats voor een container, omdat de Otto verdwijnt. Bewoners van hoogbouw hebben nu vaak alleen een ondergrondse container voor restafval. Daar zullen ondergrondse containers voor papier en plastic bij komen. En verspreid over de stad, in de buurt van winkelcentra, zijn straks 26 milieupleinen met ondergrondse containers voor verschillende afvalstromen zoals glas en textiel.

8. En dat kan allemaal zomaar?

Volledig scherm

Ja. De gemeenteraad heeft vorig jaar besloten dat diftar wordt ingevoerd. Sterker nog: de invoering van het omgekeerd inzamelen is zelfs met een jaar vervroegd. Het gemeentebestuur had dat pas in 2020 willen invoeren. Er is dus geen weg terug. Alleen over de tarieven en wat praktische toepassingen kunnen gemeenteraadsleden zich nog uitspreken.

Reageren? enschede@tctubantia.nl

Betalen per liter

De gemeente heeft geen idee hoeveel afval huishoudens gemiddeld inzamelen. Afvalcontainers worden pas dit jaar gechipt, zodat dit gemeten kan worden. Bij het bepalen van de afvaltarieven voor 2017 gaat de gemeente dus uit van schattingen. Namelijk: een huishouden zet gemiddeld 12 keer per jaar een volle grijze container (240 liter) aan straat en 8 keer een volle groene container (240 liter). Ofwel: 48 keer een volle vuilniszak in de ondergrondse container (60 liter). Elke keer dat de container wordt geleegd, kost dat geld, of de container vol is of niet. Het tarief is namelijk gebaseerd op de maximale containerinhoud.

Zodoende kost een grote grijze container (240 liter) per lediging minstens 4 en hoogstens 6 euro. Een grote groene container (240 liter) kost minstens 2,50 en hoogstens 3 euro. Een zak in de ondergrondse container minstens 1 en hoogstens 1,50 euro.

Volledig scherm
© Ab Hakeboom

Poll

Voor tweede keer in jaar tijd grote brand bij Twence

Voor tweede keer in jaar tijd grote brand bij Twence

  • Heeft Twence dan niets geleerd van de eerste keer? (56%)
  • Gelukkig gaat het ‘slechts’ om GFT-afval (15%)
  • Ik maak me grote zorgen over de gezondheids- en milieurisicio’s (29%)
99 stemmen